Seksjon Eigedom

Hovudoppgåva til Seksjon eigedom er drift, forvalting, utvikling, reinhald og vedlikehald av Ørsta kommune si samla eigedomsmasse.

Andre oppgåver er utleige av dei kommunale bustadane, rehabilitering og ombygging av eigedomsmassen, deltaking i diverse utbyggingsprosjekt og reinhald av kommunale føremålsbygg.

Seksjonen er ansvarleg for alle tilsyn som gjeld brann, el-installasjonar, heisanlegg, basseng, leikeplassar og eigne bustader.

Fann du det du lette etter?