Utsleppsløyve for mindre privat avlaupsanlegg

Er du eigar av bustad, hytte, turistbedrift og liknande som ikkje er knytt til eller ikkje kan koplast til offentlig avlaupsanlegg, må du søkje kommunen om løyve til å sleppe ut avlaupsvatn. Dette gjeld for utslepp mindre enn 50 pe (personekvivalentar). 

Vilkåra går fram av forureiningsforskrifta kapittel 12 og eigaren av avlaupsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehald etter forskrifta. Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med løyve.
 
 

 

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 04.01.2018
Fann du det du lette etter?