Slamtømming

Har du slamavskiljar (septiktank) eller tett tank plikter du å følgje tvungen kommunal tømmeordning etter følgjande frekvens:
  • Bustader vert tømt ein gong anna kvart år. For dei med tett tank kvart år.
  • Fritidsbustader vert tømt ein gong kvart fjerde år.
     
 
 
Utsleppsløyve kan fastsetje anna tømmefrekvens, men eigar pliktar også ved behov å bestille ekstra tømming for å hindre forureining frå anlegget. Volda og Ørsta Reinhaldsverk er ansvarleg for tenesta.
 
Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 07.02.2018
Fann du det du lette etter?