Byggjekostnad

På sidene til Statistisk Sentralbyrå vil du også  finne ein byggjekostnadsindeks for bustader. Gebyr for behandling av byggjesaker må også takast med i reknestykket. Kvar einskild kommune har eigne gebyrregulativ. Gebyrregulativa vert fastsett og regulert av kommunestyret og gjeld frå 1 januar kvart år.

Byggesaksgebyr

Fann du det du lette etter?