Byggjekostnad

På sidene til Statistisk Sentralbyrå vil du også  finne ein byggjekostnadsindeks for bustader. Gebyr for behandling av byggjesaker må også takast med i reknestykket. Kvar einskild kommune har eigne gebyrregulativ. Gebyrregulativa vert fastsett og regulert av kommunestyret og gjeld frå 1 januar kvart år.
 

Byggjesaksgebyr

Publisert av Elisabeth Sæbønes. Sist endra 05.01.2018
Fann du det du lette etter?