Bygging

Dersom du har planar om å gå i gang med et byggjetiltak, enten det dreier seg om til dømes nybygg, tilbygg, endring på eksisterande bygg eller riving, treng du godkjenning frå bygningsmyndigheitene i kommunen. 

Kommunen skal gjennom si byggesaksbehandling føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivinga vert halde, og legge til rette for at arealbruk og busetnad vert til størst mogleg gavn for den einskilde og samfunnet.

 Byggesaksgebyr

Forskrift om gebyrregulativ for forvaltningsforskrift om gebyrregulativ for forvaltningstenester,  etter plan og bygningslova. Regulativet er heimla i plan- og bygningslova§ 33-1
Dette gebyregulativet er revidert den 12.11.2013, og erstattar gebyrregulativ som vart vedteke13.12.2012 sak 83/12.

Fann du det du lette etter?

Chat ikon

Kontakt

Kåre Hjelle Einingsleiar bygg- og oppmåling
70049790
@ Kåre Hjelle
Hallvard Yksnøy Bergmann Sakshandsamar byggesak
47677342
@ Hallvard Yksnøy Bergmann
Elling Flister Sakshandsamar byggesak
46951775
@ Elling Flister

Nyhende