Bustadfinansiering

Startlån/tilskott som kan gjevast til prioriterte grupper med behov for rimelege lån for å kunne etablere seg i eigen bustad. Ordninga er spesielt tiltenkt unge førstegangsetablerarar. Tiltaket gjeld for lån og stønad frå Husbanken, til dømes søknad om bustønad og startlån.

Snarvegar :

Startlån

Bustønad

Publisert av Elisabeth Sæbønes. Sist endra 07.02.2018
Fann du det du lette etter?

Chat ikon

Kontakt

Husbanken . Husbanken .
81533370
@ Husbanken .
Oddvar Marøy Startlån
91851882
@ Oddvar Marøy
Elisabeth Sæbønes Leiar Service og informasjon
91685027
@ Elisabeth Sæbønes
Linda Hjelm Servicemedarbeidar
90014186
@ Linda Hjelm

Nyhende