Eigedomsregister

Register over registrerte eigedomar som kan omsetjast eller som vert pantsett. Kvar eigedom i registret har eit gardsnummer og eit bruksnummer. Festetomter har i tillegg eit festenummer. Eigedomsregisteret er eit nasjonalt register.

 

 

 

Publisert av Elisabeth Sæbønes. Sist endra 16.12.2014
Fann du det du lette etter?