Kriseleiing

Ordføraren har overordna ansvar i ei krise.
 
Varaordførar er ordføraren sin stadfortredar. Er ordførar og varaordførar borte, er det rådmannen eller rådmannen sin avløysar som har det overordna ansvar i ei krise. 
 
Når det vert etablert kriseleiing, skal ein av dei delta. Dei har hovudansvar for ekstern informasjon. 

Kommunen si kriseleiing består av desse:

Ordførar (Leiar)

Vara: Varaordførar 

Rådmann (nestleiar)

Vara: Leiar plan og utvikling

Seksjonsleiar tekniske tenester

Vara: Leiar kommunalteknikk 

Seksjonsleiar omsorg

Vara: Seksjonsleiar helse og velferd 

Lensmann

Vara: 1 person frå lensmannskontoret 

Leiar servicekontoret

Vara: 1 person frå servicekontoret 

Brannsjef

Vara: Befal i brannvernet 

Leiar IKT

Vara: Nestleiar IKT 

Beredskapskonsulent

Vara: Leiar beredskapssekretariatet 

Kommuneoverlege

Vara: Lege frå legevakt 

Seksjonsleiar eigedom

Vara: 1 person frå eigedomsseksjonen

 
Omsorgsgruppa skal hjelpe kriseleiinga med å gi omsorg og støtte. Omsorgsgruppa består av: 
 
- Sokneprest 
 
- Sjukepleiar 
 
- Seksjon leiar helse 
 
- Lensmann 
 
- Politisk rep. 
 
- Sjukepleiar 
 
- Beredskapskonsulent 
 
- + ressurspersonar
Fant du det du lette etter?