Kriseleiing


Ordføraren har overordna ansvar i ei krise.Varaordførar er ordføraren sin stadfortredar.  Når det vert etablert kriseleiing, skal ein av dei delta. Dei har hovudansvar for ekstern informasjon. 


Kommunen si kriseleiing:

Ordførar (Leiar)

Vara: Varaordførar 

Rådmann (nestleiar)

Vara: Leiar plan og utvikling

Seksjonsleiar tekniske tenester

Vara: Leiar kommunalteknikk 

Seksjonsleiar omsorg

Vara: Seksjonsleiar helse og velferd 

Lensmann

Vara: 1 person frå lensmannskontoret 

Leiar servicekontoret

Vara: 1 person frå servicekontoret 

Brannsjef

Vara: Befal i brannvernet 

Leiar IKT

Vara: Nestleiar IKT 

Beredskapskonsulent

Vara: Leiar beredskapssekretariatet 

Kommuneoverlege

Vara: Lege frå legevakt 

Seksjonsleiar eigedom

Vara: 1 person frå eigedomsseksjonen

 


Omsorgsgruppa skal hjelpe kriseleiinga med å gi omsorg og støtte.

 
Omsorgsgruppa består av: 
  • Sokneprest 
  • Sjukepleiar 
  • Seksjon leiar helse 
  • Lensmann 
  • Politisk rep. 
  • Sjukepleiar 
  • Beredskapskonsulent 
  • + ressurspersonar
Fann du det du lette etter?