AKTUELT NO:

Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Status for koronasmitte i Ørsta

Her finn du oppdatert status for smitte i Ørsta kommune. Status vert oppdatert kvar måndag føremiddag, og elles ved behov dersom kommunen igjen skulle få positive prøvesvar. 

Det er viktig at alle held seg heime til dei har fått svar om negativ koronatest OG har god allmenntilstand. Det gjeld eigne reglar for folk som er i karantene.

 
 

Totalt 72 positive prøver
Bekrefta smitta siste veke: 26
Sist registrerte smitte: 10. april 2021


Status for smitte: 

Korona: Status smitte 2021

Veke 14: 05.04.2021 - 11.04.2021

Laurdag 10. april kl. 16.30

Det er hittil meldt om 26 tilfelle av Covid-19 denne veka. I ettermiddag er meldt 1 nytt positivt tilfelle av Covid-19. Ingen nye nærkontakter. 

 

Fredag 9. april, kl 23.00

Det er hittil meldt om 25 tilfelle av Covid-19 denne veka. I dag er det meldt om 4 nye positive smittetilfelle i Ørsta. Desse tilfella er knytt til Hovden skule og nærkontaktar frå tidlegare meldt tilfelle. Tilsette og elevar som går i 3. og 5. klasse på Hovden skule og som har vore i klassen enten 06.04 eller 07.04 skal vere i karantene og teste seg i dag. Det gjeld også dei som har vore på SFO desse dagane. Husstandsmedlem til desse tilsette og elevane må gå i ventekarantene til det er svar på den første testen til den som er i karantene. 

Ein som har fått påvist smitte har vore på Aktiv trening i Ørsta måndag 05.04 i tidsrommet 13.00-15.00. Vi ber alle som har trent der i same tidsrom/same dag om å teste seg. 
 

Torsdag 8. april

Det er hittil meldt om 21 tilfelle av Covid-19 denne veka, og 8 av dei vart meldt torsdag. Av 21 tilfelle fordelar smitta seg slik: 6 tilsette og 4 bebuarar ved Bu og habilitering på Bakk-Ola-marka, 1 tilsett ved Buavdelinga på Ørstaheimen, og resten fordelar seg på 4. og 7. trinn Velle skule, 9. trinn Ørsta ungdomsskule og Ørsta opplæringssenter. Fleire av dei smitta har vore på fotballtrening i Kiwihallen søndag 5. april og måndag 6. april. Dei som er berørt og i karantene er Ørsta IL g13, g15, g16, j17 og damelaget, (g=gutar, j=jenter).
 

Tysdag og onsdag, 6. og 7. april

Tysdag og onsdag vart det meldt om til saman 13. nye smittetilfelle i Ørsta. 1 vart meldt seint tysdag kveld, 3 nærkontakter tidleg onsdag og ut over onsdag ettermiddag vart det meldt 9 nye tilfelle av Covid-19 i Ørsta. 

Smittevegen er no kjent, og smitta skriv seg til utbrotet i Herøy og Ulstein kommune. 

Veke 13: 29.03.2021 - 02.04.2021

I veke 13 vart det gjennomført 685 testar i Ørsta/Volda (3,20% av samla befolkning).

Ørsta kommune har så langt fått melding om 1 positive smittetilfelle denne veka. 


Måndag 29. mars

Ørsta fikk meldt eit nytt tilfelle av Covid-19 måndag kveld. Vedkomande vart testa i ein annan del av landet og sit no i isolasjon her. Det er ingen nærkontakter i Ørsta/Volda.

Veke 12: 22.03.2021 - 26.03.2021

I veke 12 vart det gjennomført 802 testar i Ørsta/Volda (3,75% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding om positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 11: 15.03.2021 - 21.03.2021

I veke 11 vart det gjennomført 1095 testar i Ørsta/Volda (5,11% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk melding om 4 positive smittetilfelle denne veka. 
 

Torsdag 18. mars

Torsdag 18. mars fekk vi meldt to nye tilfelle av Covid-19. Desse to var nærkontakter til eit tidlegare meldt tilfelle og var sett i karantene. Tilsette og born ved ei avdeling i Krokedalen barnehage vert sett i karantene som følgje av dette.

Det er no 7 personar som er bekrefta smitta og i isolasjon i Ørsta kommune.
 

Tysdag 16. mars

Tysdag 16. mars fekk vi melding om eit nytt positivt tilfelle av covid-19. Vedkomande var sett i karantene og testa i samband med smittetilfelle meldt 15.mars. Fire nye nærkontaktar er sett i karantene og vil bli testa.
 

Måndag 15.mars

Ørsta kommune fekk måndag 15. mars melding om eit nytt positivt tilfelle av covid-19. Det er få nærkontaktar. Smittekjelda er ukjend og det er ingen openbar relasjon til smitteutbrot frå førre veke.

Vi har fått opplyst frå laboratoriet i Molde at smittetilfellet truleg dreier seg om britisk mutasjon. 

Veke 10: 08.03.2021 - 14.03.2021

I veke 10 vart det gjennomført 1123 testar i Ørsta/Volda (5,24% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk melding om 3 positive prøver denne veka.

 

Torsdag 11.mars

Ørsta kommune fekk torsdag 11.mars melding om eit positivt tilfelle av covid-19. Vedkomande vart testa i samband med utbrotet på Vartdal og sett i karantene i går. Den smitta er tilsett på Ørstaheimen, tilsette og bebuarar ved ei avdeling der er sett i karantene og vil bli testa.

 

Onsdag 10. mars

Ørsta kommune fekk onsdag 10. mars melding om to positive tilfelle av covid-19. Smittekjelda er foreløpig ukjent. Det er bekrefta at det er mutert virus, men ikkje kva for mutant det er snakk om.

Veke 9: 01.03.2021 - 07.03.2021

I veke 9 vart det gjennomført 301 testar i Ørsta/Volda (1,41% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 8: 22.02.2021 - 28.02.2021

I veke 8 vart det gjennomført 233 testar i Ørsta/Volda (1,09% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 7: 15.02.2021 - 21.02.2021

I veke 7 vart det gjennomført 265 testar i Ørsta/Volda (1,29% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 6: 08.02.2021 - 14.02.2021

I veke 6 vart det gjennomført 286 testar i Ørsta/Volda (1,34% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 5: 01.02.2021 - 07.02.2021

I veke 5 vart det gjennomført 361 testar i Ørsta/Volda (1,7% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

 

Torsdag 04.februar - statusoppdatering

Teststasjonen i Hovdebygda fekk torsdag morgon svar på 45 prøver frå tilsette og elevar ved Velle skule. Alle prøvesvara var negative.Etter gjeldande regelverk kan dei no gå ut av karantene. Regelverket seier at ein kan gå ut av karantene dersom ein tek test tidlegast 7 døgn etter siste kontakt med den smitta, testen er negativ og ein kjenner seg frisk.

Tidlegare denne veka gjekk 4 nærkontaktar ut av karantene etter negativ test. Det er førebels ikkje meldt om fleire smitta i samband med den koronasmitta Ørsta kommune fekk meldt 27.januar. Det er framleis nokre i karantene i Ørsta og Volda kommune, og teststasjonen ventar fleire prøvesvar i løpet av dei neste dagane. Vi meiner å ha god kontroll på situasjonen.

 

Tysdag 02.februar - statusoppdatering

Ørsta kommune har ikkje fått melding om fleire positive smittetilfelle etter dei to som vart meldt 27. og 28. januar. Smittetilfellet meldt 28.januar hadde ingen nærkontaktar. I samband med smittetilfellet meldt onsdag 27.januar vart over 60 personar busett i Ørsta og Volda sett i karantene og testa. Alle prøvesvara frå første test var negative. Personane sit framleis i karantene og skal testast på nytt onsdag 3.februar.

Veke 4: 25.01.2021 - 31.01.2021

I veke 4 vart det gjennomført 472 testar i Ørsta/Volda (2,2 % av befolkninga på ei veke).

Ørsta kommune fekk melding om 2 positive smittetilfelle denne veka. 

 

Torsdag 28.januar

Vi fekk torsdag melding om eit nytt positivt tilfelle av covid-19. Vedkomande kom frå utlandet og vart testa på grensa. Den smitta sit i isloasjon og har ingen nærkontaktar.   

 

Onsdag 27.januar

Vi fekk onsdag kveld melding om eit positivt tilfelle av covid-19. Smitten skriv seg frå utbrotet i Sunnfjord og vedkomande har vore i karantene. Som følgje av dette er 60 personar busett i Ørsta og Volda sett i karantene. Vi meiner at vi no har god oversikt over situasjonen.

Veke 3: 18.01.2021 - 24.01.2021

I veke 3 vart 280 personar testa på teststasjonen i Hovdebygda (1,3 % av samla befolkning i Ørsta/Volda).

Ørsta kommune fekk ikkje melding om positive prøvesvar denne veka. 

Veke 2: 11.01.2021 - 17.01.2021

I veke 2 vart det gjennomført 437 testar i Ørsta/Volda (2 % av befolkninga på ei veke).

Ørsta kommune fekk melding om 1 positivt smittetilfelle denne veka.

 

Torsdag 14.januar

Torsdag kveld fekk Ørsta kommune melding om ei ny positiv koronaprøve. Vedkomande var allereie i smittekarantene som nærkontakt til tidlegare smittetilfelle. Det er ingen nærkontakter som må i karantene.

Veke 1: 04.01.2021 - 10.01.2021

Det vart testa 629 personar i Ørsta og Volda i veke 1 (2,9 % av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk melding om 2 positive prøvesvar denne veka. 

 

Laurdag 9.januar

Ørsta kommune fekk i helga meldt eit nytt smittetilfelle. Vedkomande var i same reisefølge som smittetilfellet frå onsdag og har vore i innreisekarantene.

 

Onsdag 6.januar

Ørsta kommune fekk seint onsdag kveld melding om eit nytt smittetilfelle. Vedkomande var i innreisekarantene og er no i isolasjon. To nærkontaktar er i karantene.