Status for koronasmitte i Ørsta

Her finn du oppdatert status for smitte i Ørsta kommune. Status vert oppdatert kvar måndag føremiddag, og elles ved behov dersom kommunen igjen skulle få positive prøvesvar. 

Det er viktig at alle held seg heime til dei har fått svar om negativ koronatest OG har god allmenntilstand. Det gjeld eigne reglar for folk som er i karantene.

  • Totalt 314 positive prøver i Ørsta kommune (Tal frå MSIS og nye tal frå kommunen)

Sist registrerte smitte: 27. september 2021


Status for smitte: 

Veke 39: 27.09.2021-03.10.2021

Måndag 27. september
Ørsta kommune fekk 27.09. melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande testa seg pga. symptom. Smittevegen er førebels ukjend. Nærkontaktar er varsla. Kommunen ber om at gjestar som har vore på Tredet i Volda 17.09. har låg terskel for å teste seg ved symptom, då ein kan ha vore utsett for smitte den dagen.

Seint måndag kveld vart det meldt eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er nærkontakt til kjende smittetilfelle, og utløyser ingen nye nærkontaktar.

Veke 38: 20.09.2021-26.09.2021

Måndag 20. september 22:00
Ørsta kommune fekk i kveld 20.09. melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er nærkontakt til kjende smittetilfelle, og utløyser ingen nye nærkontaktar.

Veke 37: 13.09.2021 - 19.09.2021

I veke 37 vart det meldt om tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt  1075 testar i Ørsta/Volda (   5.02% av samla befolkning).

Tysdag 14. september 15:40
Ørsta kommune fekk i melding om 3 nye smittetilfelle med covid-19. To av desse er nærkontaktar til tidlegare kjende smittetilfelle, og ein har førebels ukjend smitteveg. Ei klasse på Vikemarka skule og eit fotballag i Ørsta er råka.

Måndag 13. september 23:00
Ørsta kommune fekk seint måndag kveld melding om 3 nye smittetilfelle med covid-19. Alle 3 var husstandsmedlem til kjende smittetilfelle. Det er ingen nye nærkontaktar. 

Måndag 13. september 16:00
Ørsta kommune fekk måndag 13.09. melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande var i karantene og utløyser ingen nye nærkontakter.

 

Veke 36: 06.09.2021 - 12.09.2021

I veke 36 vart det meldt om 34 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt 1657 testar i Ørsta/Volda (   7.74% av samla befolkning).

Laurdag 11. september 23:00
Kommunen fekk melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19 kvelden laurdag 11.09. Dette var også ei nærkontakt i karantene og utløyste heller ingen nye nærkontakter.

Fredag 10. september 20.45 Ørsta kommune har i dag fått melding om 2 nye smittetilfelle med covid-19. Begge har kjent smittekjelde og utløyser ingen nye nærkontakter utenom eigen husstand. 

Torsdag 9.september 14.50 Ørsta kommune har i dag fått melding om 2 nye smittetilfelle med covid-19. Desse er nærkontakter til kjende smittetilfelle, og utløyser ingen nye nærkontakter.

Onsdag 8. september 16.30 Ørsta kommune har i dag fått meldt 6 nye smittetilfelle med covid-19. To av desse har førebels ukjend smitteveg og testa seg pga. symptom. Dei fire andre er nærkontaktar til kjende smittetilfelle. Ei klasse på Vikemarka skule og ei turngruppe i Ørsta har fått beskjed om å teste seg. I kveld kl 22.30 vert det meldt nye smittetilfelle. Alle er nærkontaktar til kjende smittetillfelle, og utløyser ingen nye nærkontaktar.

Tysdag 7. september 16.50 Ørsta kommune fekk i dag meldt 11 nye smittetilfelle med covid-19. Smitten skriv seg frå det pågåande utbrotet i Ørsta. Tre nye klasser ved Volda VGS er råka. Seinare på kvelden vart det meldt 1 nytt smittetilfelle. Vedkomande satt i karantene og utløyste ingen nye nærkontaktar.

Måndag 6. september 22.30 Ørsta fekk meldt nye smittetilfelle med covid-19.  Alle er nærkontaktar til tidlegare kjende smittetilfelle.

Veke 35: 30.08.2021 - 05.09.2021

I veke 35 vart det meldt om 71 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt 1929 testar i Ørsta/Volda ( 9.01% av samla befolkning).

Søndag 5. september 22.10 Ørsta fekk meldt nye smittetilfelle med covid-19. Smittekjelda skriv seg frå utbrotet i Ørsta og alle var nærkontaktar

Laurdag 4. september 19:53 Ørsta fekk meldt 6 nye positive i går kveld og 5 positive i dag. Smittekjelda skriv seg frå utbrotet i Ørsta og alle var nærkontakter

Fredag 3. september 20:06 fekk vi melding om at det er registrert 6 nye smitta i Ørsta med covid-19. Alle er frå Ørsta, men nokre av dei smitta er elevar ved Volda VGS

Torsdag 2. september 22:42 fekk vi melding om at det totalt er registrert 11 nye smitta i Ørsta kommune i dag.

Onsdag 1. september 22:08  fekk Ørsta kommune melding om 4 nye smittetilfelle med covid-19.

Onsdag 1. september 14:55 fekk Ørsta kommune melding om 9 nye smittetilfelle med covid-19, to av dei bur i Volda, dei andre sju bur i Ørsta. 

Tysdag 31. august 21:20 fekk Ørsta kommune melding om 14 nye smittetilfelle med covid-19. 

Tysdag 31. august 16:30 fekk Ørsta kommune melding om totalt nye smittetilfelle med covid-19. 

Måndag 30. august 16:30 fekk Ørsta kommune melding om totalt nye smittetilfelle med covid-19

Veke 34: 23.08.2021 - 29.08.2021

I veke 34 vart det meldt om 34 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt  1056 testar i Ørsta/Volda ( 4.93% av samla befolkning).

Søndag 29. august kl 21.25 fekk Ørsta kommune melding om totalt 10 nye smittetilfeller med covid-19. 

Fredag 27. august 23:00 fekk Ørsta kommune melding om totalt 6 nye smittetilfeller med covid-19. 

Torsdag 26. august 22:30 fekk Ørsta kommune melding om totalt 8 nye smittetilfeller med covid-19.  

Torsdag 26. august 14:50 fekk Ørsta og Volda kommunar melding om totalt 5 nye smittetilfelle med covid-19. 

Onsdag 25. august 22:00 fekk Ørsta kommune melding om 3 nye smittetilfelle med covid-19. 

Onsdag 25. august 15:30 fekk Ørsta kommune melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. 

Tysdag 24. august vart det rapportert om 1 nytt smittetilfelle av covid-19 i Ørsta.

Veke 33: 16.08.2021 - 22.08.2021

I veke 33 vart det meldt om 3 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda.  
Dei som testa positivt tilhører Volda kommune.
Denne veka vart det tatt 480 testar i Ørsta/Volda (  2.24% av samla befolkning).

Veke 32: 09.08.2021 - 15.08.2021

Tysdag 10. august

12. august - 14. august er det totalt meldt om 3 nye positive tilfelle av covid-19 i Volda som vert rekna inn i utbrotet Ørsta/Volda

2 nye blir meldt smitta i Ørsta/Volda. 1 i Ørsta og 1 i Volda. I begge tilfella satt den smitta i karantene grunna nærkontakt til tidlegare smitta.

 

 

Veke 31: 02.08.2021 - 08.08.2021

I veke 31 vart det meldt om 23 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt 1177 testar i Ørsta/Volda (5.50% av samla befolkning).

Fredag 6. august - søndag 8. august

3 nye blir meldt smitta i Ørsta/Volda

Onsdag 4. august, kl. 23.00

4 nye blir meldt smitta i Ørsta/Volda i tillegg.

Onsdag 4. august, kl. 12.20

4 nye blir meldt smitta i Ørsta/Volda.

Tysdag 3. august, kl. 21.20

7 nye blir meldt smitta i Ørsta/Volda i dag. 

Mandag 2. august, kl. 23.00

4 nye blir meldt smitta. Totalt 14 er registrert smitta i Ørsta/Volda i dag. 

Mandag 2. august, kl. 17.55

Totalt 10 registrert smitta i Ørsta/Volda i dag. 

Veke 30: 26.07.2021 - 01.08.2021

I veke 30 vart det meldt om 133 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt 2236 testar i Ørsta/Volda (10.44% av samla befolkning).

Søndag 1. august, kl 18.00

Totalt 10 registrert smitta i Ørsta/Volda i dag. Vi ventar ikkje fleire resultat i dag.

Laurdag 31. juli, kl 18.30

Totalt 16 registrert smitta i Ørsta/Volda i dag. Vi ventar ikkje fleire resultat i dag.

Fredag 30. juli, kl 21.30

2 nye registrert smitta i Ørsta/Volda, totalt 16 nye i dag. Vi ventar framleis på mange testresultat.

Fredag 30. juli, kl 19.10

5 nye registrert smitta i Ørsta/Volda, totalt 14 nye i dag. Vi ventar framleis på mange testresultat.

Fredag 30. juli, kl 17.45

9 nye registrert smitta i Ørsta/Volda i dag. Vi ventar framleis på mange testresultat.

Torsdag 29. juli, kl 20.10

12 nye registrert smitta i Ørsta/Volda no i ettermiddag/kveld. Totalt 61 nye i dag i Ørsta/Volda.

Torsdag 29. juli, kl 16.30

49 nye registrert smitta i Ørsta/Volda. Situasjonen er alvorleg. Det går ut Oppmoding til alle om å vere med og slå ned smitteutbrotet i Ørsta/Volda.

Onsdag 28. juli, kl 16.30

5 nye registrert smitta i Ørsta/Volda. Fleire av dei smitta har vore på fleire festar og særleg My kitchen i Volda på laurdag kveld utpeikar seg.

Tysdag 27. juli, kl 22.20

Ørsta kommune fekk i kveld meldt fire positive tilfelle av Covid-19. Ein av dei har heilt ukjend smittekjelde. Dei andre har vi mistanke om at har blitt smitta på diverse samankomstar og festar i helga som var. Fleire av dei kan knyttast til utestaden My kitchen i Volda laurdag 24.07. Vi vil derfor gå ut med ei sterk oppmoding til alle som var på My kitchen laurdag 24.07 om å teste seg. Den same oppmodinga gjeld alle unge vaksne i Volda og Ørsta som har vore på fest siste veka. 

Smittesporinga held fram, men situasjonen er nokså uoversiktleg akkurat no. Vi må be alle som trur dei kan være nærkontakt om å bestille seg test og halde seg heime inntil vidare. Vi prøver å ringe alle vi får oppgitt som nærkontakter.  

Måndag 26. juli, kl 23.15

Ørsta kommune fekk i kveld meldt tre positive tilfelle av Covid-19. Det er ukjend smittekjelde på alle tre, to av dei er truleg smitta på innanlandsreise. Ein av dei tre smitta er fullvaksinert. Smittesporingsarbeidet held fram og nærkontakter vil bli kontakta. 

Veke 26: 28.06.2021 - 04.07.2021

I veke 26 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 271 testar i Ørsta/Volda (1.27% av samla befolkning).

Veke 28: 12.07.2021 - 18.07.2021

I veke 28 vart det meldt om 1 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 250 testar i Ørsta/Volda (1.17% av samla befolkning).

Veke 29: 19.07.2021 - 25.07.2021

I veke 29 vart det meldt om 2 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 330 testar i Ørsta/Volda (1.54% av samla befolkning).

Veke 27: 05.07.2021 - 11.07.2021

I veke 27 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 253 testar i Ørsta/Volda (1.18% av samla befolkning).

Veke 25: 21.06.2021 - 27.06.2021

I veke 25 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt  360 testar i Ørsta/Volda (1.68% av samla befolkning).

Veke 24: 14.06.2021 - 20.06.2021

I veke 24 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt  364 testar i Ørsta/Volda (1.70% av samla befolkning).

Veke 23: 07.06.2021 - 13.06.2021

I veke 23 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt  271 testar i Ørsta/Volda (1.27% av samla befolkning).

Veke 22: 31.05.2021 - 06.06.2021

I veke 22 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt  291 testar i Ørsta/Volda (1.36% av samla befolkning).

Veke 21: 24.05.2021 - 30.05.2021

I veke 21 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 282 testar i Ørsta/Volda (  1.32% av samla befolkning).

Veke 20: 17.05.2021 - 23.05.2021

I veke 20 vart det meldt om 1 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Vedkomande som testa positivt tilhører Volda kommune, og var i innreisekarantene og er no sett i isolasjon. Denne veka vart det tatt 272 testar i Ørsta/Volda ( 1.27% av samla befolkning).

Veke 19: 10.05.2021 - 16.05.2021

I veke 19 vart det meldt om 2 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 235 testar i Ørsta/Volda ( 1.10% av samla befolkning).
_________________________________________________________________________________________________

Søndag 16. mai, kl 20.50

Ørsta kommune fekk i kveld meldt eit nytt positive tilfelle av Covid-19. Vedkomande satt i karantene og utløyser derfor ikkje nye nærkontaktar. Smittevegen er kjend.

Torsdag 13. mai, kl 22.00

Ørsta kommune fekk i kveld meldt eit nytt positive tilfelle av Covid-19. Smittevegen er kjend og skriv seg frå ein annan del av landet. 16 nærkontaktar er sett i karantene.
 

Veke 18: 03.05.2021 - 07.05.2021

I veke 18 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 316 testar i Ørsta/Volda ( 1.48% av samla befolkning).
_________________________________________________________________________________________________

Fredag 7. mai, kl 13.00

Ørsta kommune har fått bekrefta at det positive tilfelle av Covid-19 som vart meldt Laurdag 1. mai var ein falsk positiv. Dei som vart sett i karantene testa alle negativt og er sleppe ut av karantene.

Veke 17: 26.04.2021 - 30.04.2021

I veke 17 vart det meldt om 8 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 356 testar i Ørsta/Volda ( 1.66% av samla befolkning).

_________________________________________________________________________________________________

Laurdag 1. mai, kl 19.30

Ørsta kommune fekk i dag meldt eit nytt positive tilfelle av Covid-19 (oppdatert 07.05.21 til falsk positiv). Aktuelle tilfelle er førebels utan kjent smitteveg-/kjelde, men sannsynlegvis innan kommunegrensa. Vedkommande er sett i isolasjon og nærkontaktar i karantene medan smittesporinga leitar etter opphavet. 

Vidare er der meldt fleire uavhengige nærkontaktar denne veka, mykje i samband situasjonen i Ålesund.

__________________________________________________________________________________________________

Fredag 30. april, kl 23.15

Ørsta kommune fekk i kveld meldt 2 positive tilfelle av Covid-19. Eit tilfelle er nærkontakt knytt til utbrot i annan kommune, vedkomande var sett i karantene og testa positiv på første test, derfor nokre nærkontaktar. Det andre tilfelle er innreise som har gjennomført innreisekarantene og er dermed bergrensa til nærkontaktar i husstanden.

____________________________________________________________________________________________________

Torsdag 29. april, kl. 10.50

Ørsta kommune fekk i går meldt 4 positive tilfelle av Covid-19. Alle fire var husstandsmedlemmar til kjente positive og det er ingen nye nærkontakter. Den eine av dei fire vart meldt til Volda i går, men alle fire har bustadadresse i Ørsta.

____________________________________________________________________________________________________

Tysdag 27. april

Ørsta kommune fekk seint i går kveld 26.04. melding om 2 nye smittetilfelle med covid-19. Begge var nærkontaktar i karantene, og smittevegen er kjent.

Kommunen ber også passasjerar på Widerøe flight WF 173 frå Oslo til Ørsta 23.04. kl 13.40 - 14.50 som oppheld seg i Ørsta eller Volda kommunar om å bestille seg ein koronatest på teststasjonen i Hovdebygda, då det har vore ein på dette flyet som no har fått påvist covid-19. Dersom ein vert rekna som nærkontakt og skal i karantene, vil ein verte kontakta av FHI som er ansvarleg for smittesporing på flyreiser. Sjølv om ein ikkje er definert som nærkontakt, ber kommunen alle passasjerane om å vere merksame på symptom den neste veka og ha låg terskel for å ta ny test. Det kan ta inntil 10 døgn frå ein er smitta til ein får symptom.

Veke 15: 12.04.2021 - 18.04.2021

I veke 15 vart det meldt om 11 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda, og det har blitt avklart at 1 av desse har bustadadresse i Volda kommune. Denne veka vart det tatt  1108 testar i Ørsta/Volda ( 5,17% av samla befolkning)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 18. april kl 12.10

Det vart i går kveld meldt eit nytt tilfelle av Covid-19 knytt til Bakk-Ola-marka. Den smitta er sett i isolasjon, og fem nærkontaktar er sett i karantene.

Det er i dag meldt eit nytt tilfelle av Covid-19. Den smitta bur i same hustand som eit tidligare tilfelle og var i karantene. Personen er no sett i isolasjon. Det er ingen nye nærkontaktar til dette tilfellet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fredag 16.april kl. 23.05

Det er i kveld kome melding om at tre nye tilfelle av Covid-19 på personar busett i Ørsta. Smittevegen er kjent. Personane har blitt sett i isolasjon. Nærkontaktane er sett i karantene og husstandsmedlemmar i ventekarantene. Det er totalt 14 personar som er definert som nærkontaktar. 

___________________________________________________________________________________________

Fredag 16.april kl. 12.15

Det er i dag meldt om 1 nytt smittetilfelle med Covid-19. Vedkomande satt i karantene. Husstandsmedlem er sett i karantene og testa i dag. Smittevegen er kjent. 

___________________________________________________________________________________________

Tysdag 13. april kl. 23.15

Det er i kveld meldt om 3 nye tilfelle av Covid-19 på personar busett i Ørsta. Desse har no fått informasjon og er sett i isolasjon. To av desse var frå før i karantene. Det er totalt sju nye nærkontakter som er sett i karantene. 
___________________________________________________________________________________________

Tysdag 13. april kl. 12.00

I veke 15 er det hittil meldt om 2 nye tilfelle av Covid-19. Til saman er det meldt om 28 tilfelle knytt til utbrotet, og 3 av desse har bustadadresse i Volda kommune. 

Her kan du lese meir om smittesituasjonen i veke 15

Veke 16: 19.04.2021 - 25.04.2021

I veke 16 vart det meldt om 5 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 421 testar i Ørsta/Volda ( 1.97% av samla befolkning).

___________________________________________________________________________________________

Onsdag 21. april kl 11.50

Vi fekk i dag meldt om eitt nytt tilfelle av Covid-19. Vedkomande satt i karantene og det er ingen nye nærkontakter. I veke 16 er det hittil meldt om 3 tilfelle av Covid-19

____________________________________________________________________
 

Måndag 19. april kl 21.00

Det er i kveld meldt to nye tilfelle av Covid-19 i Ørsta. Dei smitta satt i karantene, ingen nye nærkontaktar.

Veke 14: 05.04.2021 - 11.04.2021

I veke 14 er det om totalt 26 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda, og det har blitt avklart at 2 av desse har bustadadresse i Volda kommune. Det vart teke 1215 testar i Ørsta/Volda (5,67% av samla befolkning).

Full statusoppdatering for veka finn de her

___________________________________________________________________________________________

 

Laurdag 10. april kl. 16.30

Det er hittil meldt om 26 tilfelle av Covid-19 denne veka. I ettermiddag er meldt 1 nytt positivt tilfelle av Covid-19. Ingen nye nærkontakter. 

 

Fredag 9. april, kl 23.00

Det er hittil meldt om 25 tilfelle av Covid-19 denne veka. I dag er det meldt om 4 nye positive smittetilfelle i Ørsta. Desse tilfella er knytt til Hovden skule og nærkontaktar frå tidlegare meldt tilfelle. Tilsette og elevar som går i 3. og 5. klasse på Hovden skule og som har vore i klassen enten 06.04 eller 07.04 skal vere i karantene og teste seg i dag. Det gjeld også dei som har vore på SFO desse dagane. Husstandsmedlem til desse tilsette og elevane må gå i ventekarantene til det er svar på den første testen til den som er i karantene. 

Ein som har fått påvist smitte har vore på Aktiv trening i Ørsta måndag 05.04 i tidsrommet 13.00-15.00. Vi ber alle som har trent der i same tidsrom/same dag om å teste seg. 
 

Torsdag 8. april

Det er hittil meldt om 21 tilfelle av Covid-19 denne veka, og 8 av dei vart meldt torsdag. Av 21 tilfelle fordelar smitta seg slik: 6 tilsette og 4 bebuarar ved Bu og habilitering på Bakk-Ola-marka, 1 tilsett ved Buavdelinga på Ørstaheimen, og resten fordelar seg på 4. og 7. trinn Velle skule, 9. trinn Ørsta ungdomsskule og Ørsta opplæringssenter. Fleire av dei smitta har vore på fotballtrening i Kiwihallen søndag 5. april og måndag 6. april. Dei som er berørt og i karantene er Ørsta IL g13, g15, g16, j17 og damelaget, (g=gutar, j=jenter).
 

Tysdag og onsdag, 6. og 7. april

Tysdag og onsdag vart det meldt om til saman 13. nye smittetilfelle i Ørsta. 1 vart meldt seint tysdag kveld, 3 nærkontakter tidleg onsdag og ut over onsdag ettermiddag vart det meldt 9 nye tilfelle av Covid-19 i Ørsta. 

Smittevegen er no kjent, og smitta skriv seg til utbrotet i Herøy og Ulstein kommune. 

Veke 10: 08.03.2021 - 14.03.2021

I veke 10 vart det gjennomført 1123 testar i Ørsta/Volda (5,24% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk melding om 3 positive prøver denne veka.

 

Torsdag 11.mars

Ørsta kommune fekk torsdag 11.mars melding om eit positivt tilfelle av covid-19. Vedkomande vart testa i samband med utbrotet på Vartdal og sett i karantene i går. Den smitta er tilsett på Ørstaheimen, tilsette og bebuarar ved ei avdeling der er sett i karantene og vil bli testa.

 

Onsdag 10. mars

Ørsta kommune fekk onsdag 10. mars melding om to positive tilfelle av covid-19. Smittekjelda er foreløpig ukjent. Det er bekrefta at det er mutert virus, men ikkje kva for mutant det er snakk om.

Veke 12: 22.03.2021 - 26.03.2021

I veke 12 vart det gjennomført 802 testar i Ørsta/Volda (3,75% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding om positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 13: 29.03.2021 - 02.04.2021

I veke 13 vart det gjennomført 685 testar i Ørsta/Volda (3,20% av samla befolkning).

Ørsta kommune har så langt fått melding om 1 positive smittetilfelle denne veka. 


Måndag 29. mars

Ørsta fikk meldt eit nytt tilfelle av Covid-19 måndag kveld. Vedkomande vart testa i ein annan del av landet og sit no i isolasjon her. Det er ingen nærkontakter i Ørsta/Volda.

Veke 9: 01.03.2021 - 07.03.2021

I veke 9 vart det gjennomført 301 testar i Ørsta/Volda (1,41% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 11: 15.03.2021 - 21.03.2021

I veke 11 vart det gjennomført 1095 testar i Ørsta/Volda (5,11% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk melding om 4 positive smittetilfelle denne veka. 
 

Torsdag 18. mars

Torsdag 18. mars fekk vi meldt to nye tilfelle av Covid-19. Desse to var nærkontakter til eit tidlegare meldt tilfelle og var sett i karantene. Tilsette og born ved ei avdeling i Krokedalen barnehage vert sett i karantene som følgje av dette.

Det er no 7 personar som er bekrefta smitta og i isolasjon i Ørsta kommune.
 

Tysdag 16. mars

Tysdag 16. mars fekk vi melding om eit nytt positivt tilfelle av covid-19. Vedkomande var sett i karantene og testa i samband med smittetilfelle meldt 15.mars. Fire nye nærkontaktar er sett i karantene og vil bli testa.
 

Måndag 15.mars

Ørsta kommune fekk måndag 15. mars melding om eit nytt positivt tilfelle av covid-19. Det er få nærkontaktar. Smittekjelda er ukjend og det er ingen openbar relasjon til smitteutbrot frå førre veke.

Vi har fått opplyst frå laboratoriet i Molde at smittetilfellet truleg dreier seg om britisk mutasjon. 

Veke 8: 22.02.2021 - 28.02.2021

I veke 8 vart det gjennomført 233 testar i Ørsta/Volda (1,09% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 7: 15.02.2021 - 21.02.2021

I veke 7 vart det gjennomført 265 testar i Ørsta/Volda (1,29% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 6: 08.02.2021 - 14.02.2021

I veke 6 vart det gjennomført 286 testar i Ørsta/Volda (1,34% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 5: 01.02.2021 - 07.02.2021

I veke 5 vart det gjennomført 361 testar i Ørsta/Volda (1,7% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

 

Torsdag 04.februar - statusoppdatering

Teststasjonen i Hovdebygda fekk torsdag morgon svar på 45 prøver frå tilsette og elevar ved Velle skule. Alle prøvesvara var negative.Etter gjeldande regelverk kan dei no gå ut av karantene. Regelverket seier at ein kan gå ut av karantene dersom ein tek test tidlegast 7 døgn etter siste kontakt med den smitta, testen er negativ og ein kjenner seg frisk.

Tidlegare denne veka gjekk 4 nærkontaktar ut av karantene etter negativ test. Det er førebels ikkje meldt om fleire smitta i samband med den koronasmitta Ørsta kommune fekk meldt 27.januar. Det er framleis nokre i karantene i Ørsta og Volda kommune, og teststasjonen ventar fleire prøvesvar i løpet av dei neste dagane. Vi meiner å ha god kontroll på situasjonen.

 

Tysdag 02.februar - statusoppdatering

Ørsta kommune har ikkje fått melding om fleire positive smittetilfelle etter dei to som vart meldt 27. og 28. januar. Smittetilfellet meldt 28.januar hadde ingen nærkontaktar. I samband med smittetilfellet meldt onsdag 27.januar vart over 60 personar busett i Ørsta og Volda sett i karantene og testa. Alle prøvesvara frå første test var negative. Personane sit framleis i karantene og skal testast på nytt onsdag 3.februar.

Veke 4: 25.01.2021 - 31.01.2021

I veke 4 vart det gjennomført 472 testar i Ørsta/Volda (2,2 % av befolkninga på ei veke).

Ørsta kommune fekk melding om 2 positive smittetilfelle denne veka. 

 

Torsdag 28.januar

Vi fekk torsdag melding om eit nytt positivt tilfelle av covid-19. Vedkomande kom frå utlandet og vart testa på grensa. Den smitta sit i isloasjon og har ingen nærkontaktar.   

 

Onsdag 27.januar

Vi fekk onsdag kveld melding om eit positivt tilfelle av covid-19. Smitten skriv seg frå utbrotet i Sunnfjord og vedkomande har vore i karantene. Som følgje av dette er 60 personar busett i Ørsta og Volda sett i karantene. Vi meiner at vi no har god oversikt over situasjonen.

Veke 3: 18.01.2021 - 24.01.2021

I veke 3 vart 280 personar testa på teststasjonen i Hovdebygda (1,3 % av samla befolkning i Ørsta/Volda).

Ørsta kommune fekk ikkje melding om positive prøvesvar denne veka. 

Veke 2: 11.01.2021 - 17.01.2021

I veke 2 vart det gjennomført 437 testar i Ørsta/Volda (2 % av befolkninga på ei veke).

Ørsta kommune fekk melding om 1 positivt smittetilfelle denne veka.

 

Torsdag 14.januar

Torsdag kveld fekk Ørsta kommune melding om ei ny positiv koronaprøve. Vedkomande var allereie i smittekarantene som nærkontakt til tidlegare smittetilfelle. Det er ingen nærkontakter som må i karantene.

Veke 1: 04.01.2021 - 10.01.2021

Det vart testa 629 personar i Ørsta og Volda i veke 1 (2,9 % av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk melding om 2 positive prøvesvar denne veka. 

 

Laurdag 9.januar

Ørsta kommune fekk i helga meldt eit nytt smittetilfelle. Vedkomande var i same reisefølge som smittetilfellet frå onsdag og har vore i innreisekarantene.

 

Onsdag 6.januar

Ørsta kommune fekk seint onsdag kveld melding om eit nytt smittetilfelle. Vedkomande var i innreisekarantene og er no i isolasjon. To nærkontaktar er i karantene.