Status for koronasmitte i Ørsta

Her finn du oppdatert status for smitte i Ørsta kommune. Status vert oppdatert kvar måndag ettermiddag, og elles ved behov dersom kommunen får positive prøvesvar. 

Siste melding om smitte:

Fredag 21. januar kl. 10:55
Ørsta kommune har sidan i går fått melding om 17 nye tilfelle av Covid-19. Ein har usikker smitteveg, resten har kjend smitteveg. To nye klasser på Velle skule er råka. Vi minner om at ein bør velje PCR test om ein er nærkontakt og får symptom, då hurtigtestane ikkje er like gode.

Hittil i veke 3 (17. - 23. januar) er det meldt 81 smitta.

I veke 2 (10.-16. januar) fekk Ørsta kommune melding om til saman 86 smitta.

Info:

  • Alle som har nyleg oppståtte luftvegssymptom som feber, hoste, sår hals eller nedsett allmenntilstand bør halde seg heime. Les meir om kva du skal gjere om du får symptom
  • Ungdom og vaksne bør ha ein negativ covid-19 test før dei vender tilbake til skule eller arbeid.

Oppdaterte reglar for Karantene og isolasjon  Samleside med informasjon: Alt om korona

Totalt 605 positive prøver i Ørsta kommune (Tal frå MSIS og nye tal frå kommunen)

Sist oppdatering av smitte: 21. januar 2022

Status for smitte: 

Veke 3: 17.01.2022 - 23.01.2022

Fredag 21. januar kl. 10:55
Ørsta kommune har sidan i går fått melding om 17 nye tilfelle av Covid-19. Ein har usikker smitteveg, resten har kjend smitteveg. To nye klasser på Velle skule er råka. Vi minner om at ein bør velje PCR test om ein er nærkontakt og får symptom, då hurtigtestane ikkje er like gode.

Onsdag 19. januar kl. 08:15
Ørsta kommune fekk 18. januar melding om 9 nye tilfelle av Covid-19. Alle desse hadde kjend smitteveg.
Den 19. januar vart det meldt 22 nye tilfelle, to av desse har ukjend smittekjelde. Ei klasse ved Volda VGS, ei avdeling i Kvitveisen barnehage og ei avdeling i Farkvamen barnehage er råka. Nærkontaktene har fått informasjon frå skulane og barnehagane, dei er råda til å ta test på dag 3 og 5 etter siste kontakt med ein smitta.

Tysdag 18. januar kl. 13:15
Ørsta kommune har sidan i går kveld 17. januar fått melding om 10 nye tilfelle av Covid-19. Alle har kjend smitteveg.

Måndag 17. januar kl. 15:20
Ørsta kommune har sidan fredag ettermiddag fått melding om 23 nye tilfelle av Covid-19. Ei ny klasse ved Ørsta Ungdomsskule og ei klasse ved Hovden skule er råka. Desse skal ha fått beskjed og får utdelt testar på skulen. Det er anbefalt å ta test på dag 3 og 5 etter siste kontakt med ein smitta. Smittevegen er kjend for alle tilfella.

I veke 2 (10.-16. januar) fekk Ørsta kommune melding om til saman 86 smitta.

Veke 2: 10.01.2022 - 16.01.2022

Fredag 14. januar kl. 16:50
Ørsta kommune har sidan i går fått melding om 11 nye tilfelle av Covid-19. Ei klasse på Velle skule er råka, ei avdeling i Kvitveisen barnehage, og ei klasse ved Volda VGS. Vi minner om nye anbefalingar for «øvrige nærkontakter», dei er no anbefalt å teste seg på dag 3 og 5 etter siste nærkontakt med ein smitta, men treng ikkje være i karantene. Dei som bur i same husstand som ein smitta må framleis være i karantene

Torsdag 13. januar kl. 16:00
Ørsta kommune har sidan i går kveld fått melding om 7 nye tilfelle av Covid-19. Ei klasse på Sæbø skule er råka og ei klasse på Ørsta ungdomsskule, samt eit fotballag. Det er også påvist smitte på Møre folkehøgskule. Alle det gjeld får informasjon frå skulane. Det har vore smitta og trent på Aktiv trening 11.01 og 12.01 om ettermiddagen begge dagar. Vi ber dei som har vore på Aktiv i same tidsrom om å være merksame på symptom og ha låg terskel for å teste seg ved symptomutvikling innanfor dei neste 10 dagane.

Onsdag 12. januar kl. 22:20
Ørsta kommune fekk i dag melding om 10 nye tilfelle av Covid-19. Alle har kjend smitteveg. Ei avdeling i Barnas vel er råka og får informasjon og testar frå barnehagen.

Tysdag 11. januar kl. 22:15
Ørsta kommune fekk i kveld melding om 15 nye tilfelle av Covid-19. To har ukjend smitteveg, men er truleg smitta i andre kommunar, resten har kjend smitteveg.

Måndag 10. januar kl. 22:40
Ørsta kommune fekk i kveld melding om 20 nye tilfelle av Covid-19. Alle desse har kjend smitteveg. Ei avdeling i Farkvamen barnehage er råka, desse er anbefalt test på dag 3 og 7 og får testar og informasjon frå barnehagen. Mange av dei smitta høyrer til utbrotet på Dalane skule.

Veke 1: 03.01.2022 - 09.01.2022

Laurdag  8. januar kl. 21:00
Ørsta kommune fekk i kveld meldt ytterlegare 4 tilfelle av Covid-19, samtlege har kjend smitteveg. Vi har også fått melding om fleire positive hurtigtestar på fjerde trinn på Dalane skule, samt Dalane barnehage. Skulen og barnehagen har gitt informasjon til dei som er råka. Desse er anbefalt å teste seg på dag 3 og 7 etter nærkontakt og er anbefalt å halde seg i fritidskarantene og følgje med på symptomutvikling i 10 dagar.

Laurdag  8. januar kl. 12:00
Ørsta kommune har i dag fått melding om 6 nye tilfelle av Covid-19. Fem av dei har kjend smitteveg, smitta skriv seg frå andre kommunar. Ein av dei har ukjend smitteveg, men også her mistenker vi at vedkommande har blitt smitta i ein annan kommune. Ei avdeling på Hjørundfjordheimen er råka, alle bebuarane på avdelinga har fått tredje dose og bebuarane og tilsette vil bli testa etter retningslinje frå FHI. Det er mistanke om at smitta på Hjørundfjordheimen dreier seg om omikron.

Fredag 7. januar kl. 16:45
Ørsta kommune fekk seint i går kveld melding om 2 nye smitta, og det er også kome melding om 3 nye i dag. Sjette klasse på Velle skule og ei klasse på Ørsta opplæringssenter er råka og har fått med seg testar heim i dag. Dei er anbefalt å teste seg på dag 3 og 7 og er anbefalt å følgje med på symptom og halde seg i fritidskarantene i 10 dagar. Det er også bekrefta ytterlegare eit tilfelle av omikron i Ørsta. Vedkomande har ukjend smittekjelde.

Onsdag 5. januar kl. 11:35
Ørsta kommune fekk i går melding om 8 nye tilfelle av Covid-19. Ein har blitt smitta på utanlandsreise, resten har kjend smitteveg.

Måndag 3. januar kl. 22.30
Ørsta kommune fekk melding om 10 nye tilfelle av Covid-19 i ettermiddag. Tre av dei har ukjend smitteveg, men to av desse har blitt smitta i utlandet. Sju av dei har kjend smitteveg. 

Måndag 3. januar kl. 08.05
Ørsta kommune har fått meldt 6 nye tilfelle av Covid-19 sidan torsdag 30. desember. Fire av dei har kjent smitteveg, to av dei har ukjend smitteveg. Smitta skriv seg frå både nabokommunar og andre delar av landet.

Veke 52: 27.12.2021 - 02.01.2022

Onsdag 29. desember kl 09.45
Ørsta kommune fekk i går kveld meldt 3 nye tilfelle av Covid-19. Smittevegen er kjend og smitta skriv seg frå ein annan kommune.

Tysdag 28. desember kl. 14:00
Ørsta kommune har fått meldt 3 nye tilfelle av Covid-19 sidan førre oppdatering. Alle er kjende nærkontaktar og har vore i karantene.

Veke 51: 20.12.2021 - 26.12.2021

Torsdag 23. desember kl. 12:00
Ørsta kommune har fått meldt 2 nye tilfelle av Covid-19 sidan sist oppdatering. Det eine tilfellet var kjend nærkontakt og har vore i karantene, det andre tilfellet har ukjend smittekjelde.

Tysdag 21. desember kl. 13:15
Ørsta kommune fekk meldt 2 nye tilfelle av Covid-19 i går kveld, måndag 20. desember. Begge var kjende nærkontaktar og har vore i karantene.

 

Veke 50: 13.12.2021 - 19.12.2021

Fredag 17. desember kl. 22.00
Ørsta kommune fekk i dag 17. desember meldt 2 positive tilfelle med Covid-19. Smittevegen er kjend ved begge tilfella.

Torsdag 16. desember kl 21.20
Ørsta kommune fekk i kveld 16. desember melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er smitta i husstanden og har våre i karantene.

Torsdag 16. desember kl 11.30
Ørsta kommune fekk i går kveld 15. desember melding om ytterlegare smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er smitta i husstanden og har våre i karantene.

Onsdag 15. desember kl. 14:30
Ørsta kommune har i dag 15.12. fått melding om 2 nye smittetilfelle med covid-19. Begge er husstandsmedlem med kjende smittetilfelle og har vore i karantene sidan det vart påvist smitte i husstanden. Ein var uvaksinert og ein fullvaksinert.

Ein av dei smitta er tilknytt ei 7. klasse på Vikemarka skule, og har sist vore på skulen 13.12. Elevane i to 7. klasser ved Vikemarka skule og to 7. klasser ved Velle skule vert tilrådd test, då elevane har hatt tett kontakt på tvers av klassene. Føresette vert varsla av skulen og elevane får med testar heim i dag.

Tysdag 14. desember kl. 16:30
Ørsta kommune har i dag 14.12. fått melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Smittevegen er førebels ukjend. Vedkomande er fullvaksinert og har få nærkontaktar lokalt.

Kommunen minner om at ein må melde ifrå til koronatelefonen ved positiv heimetest, slik at smittesporinga tidleg kan varsle t.d. skular og sette tiltak i verk. Les meir om dette her: https://www.orsta.kommune.no/beredskap/koronaviruset/koronatesting/#positivtest
 

Måndag 13. desember kl. 22:50
Ørsta kommune har i kveld 13. desember fått meldt 9 nye smittetilfelle med covid-19. Sju av desse er husstandsmedlem eller tilsvarande nære med kjende smittetilfelle og to har førebels ukjend smitteveg. To er uvaksinerte, tre er delvaksinerte, tre er fullvaksinerte med to doser og ein har fått 3. vaksinedose.

Ein av dei som no har fått stadfesta smitte med PCR-test er tilknytt Ørsta ungdomsskule, føresette vart varsla av skulen 12. desember etter melding om positiv hurtigtest. Det same gjeld ein som har vore på handballkamp 8. desember. Føresette vart varsla av trenar tidlegare i dag.

Regjeringa vil innføre strengare reglar for husstandsmedlem og øvrige nærkontaktar natt til 15. desember. Husstandsmedlem og tilsvarande nære får karanteneplikt og kan teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontaktar kan teste seg ut etter 3 dagar, men må framleis vere i karantene på fritida til negativ test etter 7 dagar. Det vert unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjonar.

Måndag 13. desember kl. 17:00
Ørsta kommune har i dag 13.12. fått melding om fleire positive hurtigtestar. Éin av desse er tilknytt ei 8. og 9. klasse ved Ørsta ungdomsskule. Elevane vert difor tilrådd å ta ein PCR-test i dag, føresette er varsla av skulen. Éin har vore på handballkamp 08.12. og dei andre spelarane er tilrådd PCR-test i dag. Føresette vert varsla av trenaren. Dei som ikkje har PCR-testar heime, kan hente dette på teststasjonen kl. 19.30 i kveld.

Det er førebels få hurtigtestar att på teststasjonen, dei siste er difor reservert til husstandar med påvist covid-19 i familien. Kommunen kjem tilbake med meir informasjon når det kjem nye leveransar frå Helsedirektoratet. Det er framleis mogleg å hente PCR-testar til å ha heime i beredskap.

Veke 49: 06.12.2021 - 12.12.2021

Søndag 12. desember kl 14:00
Ørsta kommune fekk melding om ytterlegare 5 nye smittetilfelle med covid-19 på ettermiddagen 11. desember. Fire er smitta i husstanden. Ein er truleg smitta i 6. klasse på Vikemarka skule, men har ikkje vore på skulen i smitteførande fase. Det vart totalt meldt 6 tilfelle i kommunen 11. desember.

Ein av dei smitta er knytt til ei 9. klasse på Ørsta ungdomsskule og har no fått bekrefta smitte med PCR-test. Føresette vart varsla 9. desember grunna positiv hurtigtest.

I tillegg er det meldt om nokre positive hurtigtesta i kommunen i helga. Ein av desse har vore på Ørsta ungdomsskule, nokre enkeltelevar der er difor rådd til test. Føresette vert varsla av skulen og får beskjed om kva tid dei kan hente testar i dag.

Elevar i klasser med påvist smitte kan møte på skulen igjen dersom dei har fått negativt svar på testen og kjenner seg friske. Minner om at ein må følge godt med på symptom dei første 10 dagane etter at ein har vore i nærkontakt med ein smitta, dersom ein vert sjuk bør ein ta ny test og halde seg heime. Dette gjeld også ved milde symptom.

Laurdag 11. desember kl. 13:15
Ørsta kommune fekk seint i går kveld, 10. desember melding om nye smittetilfelle med covid-19. To er nærkontakter og tre er smitta i husstanden. To var fullvaksinert og tre uvaksinerte. Det vart altså totalt 11 meldte smittetilfelle 10. desember.

Kommunen har i dag 11. desember fått melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande var fullvaksinert og smittevegen er ukjend.

Ein av dei smitta har tilknyting til 4. klasse på Velle skule og har fått bekrefta smitte med PCR-test. Den som har vore i to 10. klasser, samt nokre grupper i 9. og 10. klasse på Ørsta ungdomsskule har og fått bekrefta smitte med PCR-test. Føresette i desse klassene vart varsla 9. desember grunna positive hurtigtestar.

Fredag 10. desember kl. 17:15
Ørsta kommune har i dag 10.12. fått melding om totalt 6 nye smittetilfelle med covid-19. Fem av desse er husstandsmedlem med tidlegare kjende smittetilfelle og éin har førebels ukjend smitteveg. To er fullvaksinerte og fire er uvaksinerte.

Kommunen har fått melding om to smittetilfelle tilknytt 2. klasse på Vikemarka skule, begge er bekrefta med PCR-test og er smitta i eigen husstand. Elevane i 2. klasse vert difor tilrådd å ta ein PCR-test i dag og levere inn før kl. 20. Teststasjonen på rådhuset held ope for henting av utstyr fram til kl. 18. Dersom denne testen er negativ og elevane er friske, møter dei som normalt på skulen på måndag. Dersom nokon vert sjuke etter testen bør dei ta ein ny test og halde seg heime. Føresette er varsla av skulen.

Torsdag 9. desember kl. 22.25
Ørsta kommune fekk i kveld 9. desember melding om 4 nye smittetilfelle med covid-19. Ein har testa positivt etter utanlandsreise, ein har ukjend smitteveg og to er smitta i husstanden. Ein av dei smitta går i 3. klasse på Velle skule og har no fått bekrefta smitte med positiv PCR-test. Elevane har fått utlevert testar tidlegare i dag.

Kommunen har i kveld fått melding om fleire positive heimetestar. Elevar i klasser der nokon har testa positivt på hurtigtest vert tilrådd å ta ein PCR-test i morgon og halde seg heime til svar på denne, samt ta ein ny test ved symptom dei neste 10 dagane. Elevar som har fått påvist covid-19 for under 3 månader sidan treng ikkje ta test eller halde seg heime. Føresette vert informert av skulen.

Følgande klasser er råka:
- Ørsta ungdomsskule, nokre grupper i 9. og 10. trinn
- Ørsta ungdomsskule, to 10. klasser og ei 9. klasse

Torsdag 9. desember kl. 18.00 
Ørsta kommune har i dag 9. desember fått melding om 3 nye smittetilfelle med covid-19. Ein er truleg smitta på skulen og to er husstandsmedlem med ein smitta. Ein var fullvaksinert og to uvaksinerte.

I tillegg er det meldt inn fleire positive hurtigtestar. Det er difor venta fleire positive PCR-svar i løpet av dei neste dagane.

Klasser der det er meldt om positiv hurtigtest har fått utlevert PCR-testar og hurtigtestar på skulen, og vert tilrådd å ta ein PCR-test i kveld eller i morgon tidleg og vere heime i påvente av svar. Dersom dei får symptom i løpet av dei neste 10 dagane, bør dei ta ein ny test. Føresette vert informert av skulen.

Følgande klasser er råka:
- Velle skule, 3. klasse og to grupper i 4. klasse
- Ørsta ungdomsskule, tre 8. klasser

Onsdag 8. desember kl. 21:45 
Ørsta kommune har i kveld 8. desember fått melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande tok test grunna symptom og smittevegen er usikker.

Ei 4. klasse på Vikemarka skule og Vikemarka SFO er råka. Føresette vert informert av skulen, og elevane vert tilrådd ein test i morgon, samt ny test dersom dei får symptom i løpet av dei komande 10 dagane.

Onsdag 8. desember kl. 13:15
Ørsta kommune fekk tysdag kveld meldt 2 nye tilfelle, og onsdag er det også meldt om 2 nye tilfelle. Av desse 4 er det 2 med kjend smitteveg, og 2 med ukjend smitteveg.

Måndag 6. desember kl. 22.30
Ørsta kommune fekk i dag meldt 8 nye tilfelle av Covid-19. Fire av dei var i klassen på Vikemarka der det er påvist smitte, dei fire andre har også kjend smitteveg.

Veke 48: 29.11.2021 - 05.12.2021

I veke 48 vart det meldt om 17 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt  382 testar i Ørsta/Volda (1.78% av samla befolkning).

Søndag 5. desember kl. 18.30
Ørsta kommune fekk laurdag meldt 5 nye tilfelle av Covid-19, og søndag eitt 1 tilfelle. Smittevegen er kjend i tre av tilfella, medan to av dei har ukjend smittekjelde. Ein av dei smitta har vore på messe i Lillestrøm, og ein går på Vikemarka skule, der aktuell klasse er informert.

Torsdag 2. desember kl. 22.00
Ørsta kommune fikk i dag torsdag 2. desember meldt 2 nye smittetilfelle av Covid-19. Begge var fullvaksinerte. Ein har ukjent smitteveg, i det andre tilfelle skriv smitten seg fra Nytt livs senter.

Onsdag 1. desember kl. 23.00
Ørsta kommune fekk onsdag kveld meldt 2 nye tilfelle av Covid-19. Begge var uvaksinerte og smitten skriv seg frå utbrotet på Nytt livs senter.

Tysdag 30. november kl 16.25
Ørsta kommune har i dag 30. november fått melding om 4 nye smittetilfelle med covid-19.  Ein har vore på innanlandsreise, ein har vore på Nytt livs senter 21. november, ein har vore på Fugl Fønix 19. november og ein har ukjent smitteveg. Tre var fullvaksinerte og ein uvaksinert.

Måndag 29. november kl 23.00
Ørsta fekk i kveld 29. november meldt ytterlegare 1 smittetilfelle av Covid-19.
Vedkomande bur på Vallamarka og smittevegen er kjend. Dei andre bebuarane på Vallamarka vart testa så fort det var mistanke om smitte, og alle desse testa negativt. Alle vil få tilbod om ein test til denne veka. Bebuarane blir følgde opp og det er innført forsterka smitteverntiltak på huset. Vi ber besøkande vise varsemd dei neste dagane. 

Måndag 29. november kl 17.15
Ørsta kommune har i dag 29. november fått melding om 3 nye smittetilfelle med covid-19. Ein har vore på reise i utlandet, og dei to andre er nærkontakter. Ein er fullvaksinert og to er uvaksinerte.

Totalt har det kome melding om 12 smittetilfelle knytt til møta på Nytt livs senter i Ørsta 21. november og det er venta at talet vil auke. Ein del av desse bur i Ørsta og Volda, men det er også meldt om fleire smittetilfelle i kommunane rundt. Kommunen ber derfor om at alle som kan ha vore utsett for smitte er merksame på symptom og har låg terskel for å ta ein test.

Veke 47: 22.11.2021 - 28.11.2021

I veke 47 vart det meldt om 37 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt  839 testar i Ørsta/Volda (3.92% av samla befolkning).

Søndag 5. desember kl. 18.30
Ørsta kommune fekk laurdag meldt 5 nye tilfelle av Covid-19, og søndag eitt nytt tilfelle. Smittevegen er kjend i tre av tilfella, medan to av dei har ukjend smittekjelde. Ein av dei smitta har vore på messe i Lillestrøm, og ein går på Vikemarka skule, der aktuell klasse er informert.

Fredag 26. november kl 16.00
Ørsta kommune fekk i dag 26. november melding om 4 nye smittetilfelle med covid-19. To er smitta i husstanden, ein har vore på nytt liv senter 21. november og den siste er mogleg smitta på innanlandsreise. Tre var fullvaksinert og ein uvaksinert. 

Torsdag 25. november kl 22.20
Ørsta kommune fekk i kveld, 25. november, melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande var fullvaksinert og er truleg smitta anten på Fugl Fønix 19. november eller på eit arrangement på Uppheim i Volda 20. november.  Øvrige gjestar bør ha låg terskel for å ta ein test ved symptom

Torsdag 25. november kl 16.25
Ørsta kommune fekk i dag 25. november melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er smitta i husstanden og var fullvaksinert.

Onsdag 24. november kl 22.15
Ørsta kommune fikk i kveld, 24. november meldt 2 smittetilfelle av Covid-19. Begge testa seg grunna symptom, ein er truleg smitta på Fugl Fønix fredag 19. november og den andre har ukjent smittekilde, men har vore på innanlandsreise.

Onsdag 24. november kl 15.00
Ørsta kommune har i dag 24. november fått melding om 2 nye smittetilfelle med covid-19. Begge har vore i nærkontakt med kjende smittetilfelle. Ein var fullvaksinert, den andre uvaksinert. 

Kommunen har også fått melding om at det har vore ein smitta med covid-19 på Nytt liv senter i Ørsta 21. november. Kommunen ber difor om at alle som har vore der er merksame på symptom og tek test. Alle uvaksinerte bør ta ein test sjølv om dei ikkje har symptom.

Tysdag 23. november kl 17.00
Ørsta kommune har i dag 23. november fått melding om 3 smittetilfeller med covid-19. Ein har vore i nærkontakt med kjende smittetilfeller, ein har vore på utanlandsreise og den siste har førebels ukjend smitteveg. Alle var fullvaksinerte.
Fleire av dei smitta har vore på Fugl Fønix 19. november. Kommunen ber difor om at gjestar som har vore der den kvelden har låg terskel for å bestille ein koronatest dersom dei får symptom i løpet av den neste veka.

Måndag 22. november kl 13.35
Ørsta kommune har i dag, 22. november, fått melding om 4 nye smittetilfelle med covid-19. Ein har ukjend smitteveg, ein er nærkontakt og to testa seg grunna symptom etter innanlandsreise.

Ei 6. klasse på Hovden skule er råka

Føresette i denne klassa vert varsla av skulen og vil få utlevert hurtigtestar på skulen i dag. Det vert tilrådd at elevane tek to hurtigtestar med 24 timars mellomrom. Det er viktig at ein følger godt med om borna får symptom dei neste 7 dagane. Dersom dei får symptom på covid-19, bør dei vere heime frå skulen og ta ein PCR-test på teststasjonen. Dette gjeld og ved milde symptom.

Veke 46: 15.11.2021 - 21.11.2021

I veke 46 vart det meldt om 48 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt  936 testar i Ørsta/Volda (4.37% av samla befolkning).

Fredag 19. november kl 11.10
Ørsta kommune fekk i dag 19. november melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande har vore i nærkontakt med tidlegare kjende smittetilfelle og var uvaksinert.
Ei 4. klasse på Hovden skule er råka. Føresette vert informert av skulen og vil få hurtigtestar utlevert på skulen i dag. Elevane vert tilrådd å ta to hurtigtestar med 24 timars mellomrom. Dersom dei får symptom i løpet av den neste veka eller positiv heimetest, bør dei ta ein PCR-test på teststasjonen.

Torsdag 18. november kl 18.45
Ørsta kommune fekk i dag 18. november melding om ytterlegare 1 nytt smittetilfelle med covid-19.  Vedkomande er husstandsmedlem med eit kjent smittetilfelle, er fullvaksinert og utløyser ingen nye nærkontakter.

Torsdag 18. november kl 13.30
Ørsta kommune har i dag 18. november fått melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande har vore i nærkontakt med eit kjent smittetilfelle.
Ei 8. klasse ved Ørsta ungdomsskule er råka. Føresette vert informert av skulen og elevane får utlevert hurtigtestar på skulen. Dersom dei får symptom eller positiv hurtigtest, bør dei ta ein PCR-test på teststasjonen.  

Onsdag 17. november kl. 16:45
Ørsta kommune fekk i dag 17.11. melding om ytterlegare 1 smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er truleg smitta i ein annan kommune og har ingen nærkontaktar lokalt.

Onsdag 17. november kl. 13:00
Ørsta kommune fekk i dag 17.11. melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. Smittevegen er kjend og skriv seg frå ein annan kommune. Vedkomande var fullvaksinert og har ingen nærkontaktar utanfor husstanden.

Tysdag 16. november
Melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19 i Ørsta. Vedkomande går i ei skuleklasse med kjent smitte, og testa seg grunna symptom, og har ikkje vore på skulen denne veka.

Måndag 15. november
Ørsta kommune fekk i dag 15. november melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande var fullvaksinert og har få nærkontaktar utanfor husstanden. Smittevegen er kjend og skriv seg frå ein annan kommune.

Veke 44: 01.11.2021-07.11.2021

I veke 44 vart det meldt om 8 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt 288 testar i Ørsta/Volda ( 1.35% av samla befolkning).

Fredag 5. november
Ørsta fekk i kveld meldt 1 nytt tilfelle av Covid-19. Vedkomande testa seg pga. symptom, og smittekjelda er ukjend. 

Tysdag 2. november
Ørsta kommune fekk melding om 2 nye smittetilfelle med covid-19. Begge er fullvaksinerte og har vore i nærkontakt med eit kjent smittetilfelle. Dei smitta skal no sjølv varsle nærkontaktar utanfor husstanden. 

Minner om at nærkontaktar med symptom bør ta ein PCR-test, då denne er meir følsam enn ein hurtigtest.

Veke 45: 08.11.2021-14.11.2021

I veke 45 vart det meldt om 25 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt  1118 testar i Ørsta/Volda (5.22% av samla befolkning).

Søndag 14. november
Kommunen fekk melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande testa seg grunna symptom og smittevegen er førebels ukjend.

Onsdag 10. november
Ørsta kommune fekk i dag 10. november melding om nye smittetilfeller med covid-19.  Ein testa seg pga. symptom etter innanlandsreise, den andre testa seg pga. symptom og smittevegen er usikker.

Tysdag 9. november 
Ørsta og Volda kommunar fekk i kveld 9. november melding om 15 nye smittetilfeller med covid-19,  8 bur i Ørsta og 7 bur i Volda. To har kjent smitteveg, ein har usikker smitteveg og 12 har førebels ukjent smitteveg. -  Meldinga om 15 nye tilfelle av Covid-19 i Ørsta og Volda den 9. november, viste seg å vere feil. Laboratoriet i Molde har funne ut at feil datafil vart kopla til prøvesettet frå Ørsta og Volda

Ørsta kommune fekk i dag melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande var fullvaksinert, hadde vore i nærkontakt med nokon med påvist covid-19 og testa seg pga. symptom. Vedkomande utløyser ingen nye nærkontaktar.

Veke 41: 11.10.2021-17.10.2021

I veke 41 vart det meldt om 1 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt 226 testar i Ørsta/Volda (1.06% av samla befolkning).

Det var ingen nye registrert smitta i Ørsta i veke 41

 

Veke 42: 18.10.2021-24.10.2021

I veke 42 vart det meldt om 5 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt 292 testar i Ørsta/Volda (1.36% av samla befolkning).

Måndag kveld, 18. oktober
Ørsta kommune fekk kvelden 18.10. melding om 2 nye smittetilfelle med covid-19. Ein av dei smitta har vore i nærkontakt med kjende smittetilfelle, for den andre er smittevegen førebels ukjend.

Måndag ettermiddag, 18. oktober
Ørsta kommune fekk 18.10. melding om 2 nye smittetilfelle med covid-19. Smittevegen er førebels ukjend. Ei klasse på Vikemarka skule er råka og føresette har fått beskjed om å følge nøye med om borna får symptom og ha låg terskel for å ta ein test.

Veke 43: 25.10.2021-31.10.2021

I veke 43 vart det meldt om 2 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt 329 testar i Ørsta/Volda ( 1.54% av samla befolkning).

Torsdag 28. oktober, kl. 12:30
Ørsta kommune fekk i dag 28.10. melding om 2 nye smittetilfelle med covid-19. Begge har vore på utanlandsreise. Den eine var fullvaksinert og testa seg pga. symptom.

Tysdag 26 oktober, kl. 14:20
Ørsta kommune fekk melding om 1 nytt smittetilfelle med Covid-19. Vedkomande testa seg pga symptom og smittevegen er førebels ukjend. Vedkomande er fullvaksinert.

Veke 40: 04.10.2021-10.10.2021

I veke 40 vart det meldt om 5 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt  384 testar i Ørsta/Volda ( 1.79% av samla befolkning).

Torsdag 7. oktober 2021
Ørsta kommune fekk i dag 07.10 melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Smittevegen er kjend og skriv seg frå ein annan del av landet.

Tysdag 5. oktober 2021
Ørsta kommune fekk i dag 05.10 melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Smittevegen er kjend og skriv seg frå ei anna kommune.

 

Veke 39: 27.09.2021-03.10.2021

I veke 39 vart det meldt om 2 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt  398 testar i Ørsta/Volda ( 1.86% av samla befolkning).

Måndag 27. september
Ørsta kommune fekk 27.09. melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande testa seg pga. symptom. Smittevegen er førebels ukjend. Nærkontaktar er varsla. Kommunen ber om at gjestar som har vore på Tredet i Volda 17.09. har låg terskel for å teste seg ved symptom, då ein kan ha vore utsett for smitte den dagen.

Seint måndag kveld vart det meldt eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er nærkontakt til kjende smittetilfelle, og utløyser ingen nye nærkontaktar.

Veke 38: 20.09.2021-26.09.2021

I veke 38 vart det meldt om 2 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt  483 testar i Ørsta/Volda ( 2.26% av samla befolkning).

Måndag 20. september 22:00
Ørsta kommune fekk i kveld 20.09. melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er nærkontakt til kjende smittetilfelle, og utløyser ingen nye nærkontaktar.

Veke 37: 13.09.2021 - 19.09.2021

I veke 37 vart det meldt om tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt  1075 testar i Ørsta/Volda (   5.02% av samla befolkning).

Tysdag 14. september 15:40
Ørsta kommune fekk i melding om 3 nye smittetilfelle med covid-19. To av desse er nærkontaktar til tidlegare kjende smittetilfelle, og ein har førebels ukjend smitteveg. Ei klasse på Vikemarka skule og eit fotballag i Ørsta er råka.

Måndag 13. september 23:00
Ørsta kommune fekk seint måndag kveld melding om 3 nye smittetilfelle med covid-19. Alle 3 var husstandsmedlem til kjende smittetilfelle. Det er ingen nye nærkontaktar. 

Måndag 13. september 16:00
Ørsta kommune fekk måndag 13.09. melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande var i karantene og utløyser ingen nye nærkontakter.

 

Veke 34: 23.08.2021 - 29.08.2021

I veke 34 vart det meldt om 34 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt  1056 testar i Ørsta/Volda ( 4.93% av samla befolkning).

Søndag 29. august kl 21.25 fekk Ørsta kommune melding om totalt 10 nye smittetilfeller med covid-19. 

Fredag 27. august 23:00 fekk Ørsta kommune melding om totalt 6 nye smittetilfeller med covid-19. 

Torsdag 26. august 22:30 fekk Ørsta kommune melding om totalt 8 nye smittetilfeller med covid-19.  

Torsdag 26. august 14:50 fekk Ørsta og Volda kommunar melding om totalt 5 nye smittetilfelle med covid-19. 

Onsdag 25. august 22:00 fekk Ørsta kommune melding om 3 nye smittetilfelle med covid-19. 

Onsdag 25. august 15:30 fekk Ørsta kommune melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19. 

Tysdag 24. august vart det rapportert om 1 nytt smittetilfelle av covid-19 i Ørsta.

Veke 36: 06.09.2021 - 12.09.2021

I veke 36 vart det meldt om 34 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt 1657 testar i Ørsta/Volda (   7.74% av samla befolkning).

Laurdag 11. september 23:00
Kommunen fekk melding om 1 nytt smittetilfelle med covid-19 kvelden laurdag 11.09. Dette var også ei nærkontakt i karantene og utløyste heller ingen nye nærkontakter.

Fredag 10. september 20.45 Ørsta kommune har i dag fått melding om 2 nye smittetilfelle med covid-19. Begge har kjent smittekjelde og utløyser ingen nye nærkontakter utenom eigen husstand. 

Torsdag 9.september 14.50 Ørsta kommune har i dag fått melding om 2 nye smittetilfelle med covid-19. Desse er nærkontakter til kjende smittetilfelle, og utløyser ingen nye nærkontakter.

Onsdag 8. september 16.30 Ørsta kommune har i dag fått meldt 6 nye smittetilfelle med covid-19. To av desse har førebels ukjend smitteveg og testa seg pga. symptom. Dei fire andre er nærkontaktar til kjende smittetilfelle. Ei klasse på Vikemarka skule og ei turngruppe i Ørsta har fått beskjed om å teste seg. I kveld kl 22.30 vert det meldt nye smittetilfelle. Alle er nærkontaktar til kjende smittetillfelle, og utløyser ingen nye nærkontaktar.

Tysdag 7. september 16.50 Ørsta kommune fekk i dag meldt 11 nye smittetilfelle med covid-19. Smitten skriv seg frå det pågåande utbrotet i Ørsta. Tre nye klasser ved Volda VGS er råka. Seinare på kvelden vart det meldt 1 nytt smittetilfelle. Vedkomande satt i karantene og utløyste ingen nye nærkontaktar.

Måndag 6. september 22.30 Ørsta fekk meldt nye smittetilfelle med covid-19.  Alle er nærkontaktar til tidlegare kjende smittetilfelle.

Veke 26: 28.06.2021 - 04.07.2021

I veke 26 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 271 testar i Ørsta/Volda (1.27% av samla befolkning).

Veke 28: 12.07.2021 - 18.07.2021

I veke 28 vart det meldt om 1 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 250 testar i Ørsta/Volda (1.17% av samla befolkning).

Veke 30: 26.07.2021 - 01.08.2021

I veke 30 vart det meldt om 133 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt 2236 testar i Ørsta/Volda (10.44% av samla befolkning).

Søndag 1. august, kl 18.00

Totalt 10 registrert smitta i Ørsta/Volda i dag. Vi ventar ikkje fleire resultat i dag.

Laurdag 31. juli, kl 18.30

Totalt 16 registrert smitta i Ørsta/Volda i dag. Vi ventar ikkje fleire resultat i dag.

Fredag 30. juli, kl 21.30

2 nye registrert smitta i Ørsta/Volda, totalt 16 nye i dag. Vi ventar framleis på mange testresultat.

Fredag 30. juli, kl 19.10

5 nye registrert smitta i Ørsta/Volda, totalt 14 nye i dag. Vi ventar framleis på mange testresultat.

Fredag 30. juli, kl 17.45

9 nye registrert smitta i Ørsta/Volda i dag. Vi ventar framleis på mange testresultat.

Torsdag 29. juli, kl 20.10

12 nye registrert smitta i Ørsta/Volda no i ettermiddag/kveld. Totalt 61 nye i dag i Ørsta/Volda.

Torsdag 29. juli, kl 16.30

49 nye registrert smitta i Ørsta/Volda. Situasjonen er alvorleg. Det går ut Oppmoding til alle om å vere med og slå ned smitteutbrotet i Ørsta/Volda.

Onsdag 28. juli, kl 16.30

5 nye registrert smitta i Ørsta/Volda. Fleire av dei smitta har vore på fleire festar og særleg My kitchen i Volda på laurdag kveld utpeikar seg.

Tysdag 27. juli, kl 22.20

Ørsta kommune fekk i kveld meldt fire positive tilfelle av Covid-19. Ein av dei har heilt ukjend smittekjelde. Dei andre har vi mistanke om at har blitt smitta på diverse samankomstar og festar i helga som var. Fleire av dei kan knyttast til utestaden My kitchen i Volda laurdag 24.07. Vi vil derfor gå ut med ei sterk oppmoding til alle som var på My kitchen laurdag 24.07 om å teste seg. Den same oppmodinga gjeld alle unge vaksne i Volda og Ørsta som har vore på fest siste veka. 

Smittesporinga held fram, men situasjonen er nokså uoversiktleg akkurat no. Vi må be alle som trur dei kan være nærkontakt om å bestille seg test og halde seg heime inntil vidare. Vi prøver å ringe alle vi får oppgitt som nærkontakter.  

Måndag 26. juli, kl 23.15

Ørsta kommune fekk i kveld meldt tre positive tilfelle av Covid-19. Det er ukjend smittekjelde på alle tre, to av dei er truleg smitta på innanlandsreise. Ein av dei tre smitta er fullvaksinert. Smittesporingsarbeidet held fram og nærkontakter vil bli kontakta. 

Veke 32: 09.08.2021 - 15.08.2021

Tysdag 10. august

12. august - 14. august er det totalt meldt om 3 nye positive tilfelle av covid-19 i Volda som vert rekna inn i utbrotet Ørsta/Volda

2 nye blir meldt smitta i Ørsta/Volda. 1 i Ørsta og 1 i Volda. I begge tilfella satt den smitta i karantene grunna nærkontakt til tidlegare smitta.

 

 

Veke 33: 16.08.2021 - 22.08.2021

I veke 33 vart det meldt om 3 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda.  
Dei som testa positivt tilhører Volda kommune.
Denne veka vart det tatt 480 testar i Ørsta/Volda (  2.24% av samla befolkning).

Veke 31: 02.08.2021 - 08.08.2021

I veke 31 vart det meldt om 23 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt 1177 testar i Ørsta/Volda (5.50% av samla befolkning).

Fredag 6. august - søndag 8. august

3 nye blir meldt smitta i Ørsta/Volda

Onsdag 4. august, kl. 23.00

4 nye blir meldt smitta i Ørsta/Volda i tillegg.

Onsdag 4. august, kl. 12.20

4 nye blir meldt smitta i Ørsta/Volda.

Tysdag 3. august, kl. 21.20

7 nye blir meldt smitta i Ørsta/Volda i dag. 

Mandag 2. august, kl. 23.00

4 nye blir meldt smitta. Totalt 14 er registrert smitta i Ørsta/Volda i dag. 

Mandag 2. august, kl. 17.55

Totalt 10 registrert smitta i Ørsta/Volda i dag. 

Veke 29: 19.07.2021 - 25.07.2021

I veke 29 vart det meldt om 2 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 330 testar i Ørsta/Volda (1.54% av samla befolkning).

Veke 27: 05.07.2021 - 11.07.2021

I veke 27 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 253 testar i Ørsta/Volda (1.18% av samla befolkning).

Veke 25: 21.06.2021 - 27.06.2021

I veke 25 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt  360 testar i Ørsta/Volda (1.68% av samla befolkning).

Veke 35: 30.08.2021 - 05.09.2021

I veke 35 vart det meldt om 71 tilfelle av Covid-19 totalt for Ørsta og Volda.
Denne veka vart det tatt 1929 testar i Ørsta/Volda ( 9.01% av samla befolkning).

Søndag 5. september 22.10 Ørsta fekk meldt nye smittetilfelle med covid-19. Smittekjelda skriv seg frå utbrotet i Ørsta og alle var nærkontaktar

Laurdag 4. september 19:53 Ørsta fekk meldt 6 nye positive i går kveld og 5 positive i dag. Smittekjelda skriv seg frå utbrotet i Ørsta og alle var nærkontakter

Fredag 3. september 20:06 fekk vi melding om at det er registrert 6 nye smitta i Ørsta med covid-19. Alle er frå Ørsta, men nokre av dei smitta er elevar ved Volda VGS

Torsdag 2. september 22:42 fekk vi melding om at det totalt er registrert 11 nye smitta i Ørsta kommune i dag.

Onsdag 1. september 22:08  fekk Ørsta kommune melding om 4 nye smittetilfelle med covid-19.

Onsdag 1. september 14:55 fekk Ørsta kommune melding om 9 nye smittetilfelle med covid-19, to av dei bur i Volda, dei andre sju bur i Ørsta. 

Tysdag 31. august 21:20 fekk Ørsta kommune melding om 14 nye smittetilfelle med covid-19. 

Tysdag 31. august 16:30 fekk Ørsta kommune melding om totalt nye smittetilfelle med covid-19. 

Måndag 30. august 16:30 fekk Ørsta kommune melding om totalt nye smittetilfelle med covid-19

Veke 24: 14.06.2021 - 20.06.2021

I veke 24 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt  364 testar i Ørsta/Volda (1.70% av samla befolkning).

Veke 23: 07.06.2021 - 13.06.2021

I veke 23 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt  271 testar i Ørsta/Volda (1.27% av samla befolkning).

Veke 22: 31.05.2021 - 06.06.2021

I veke 22 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt  291 testar i Ørsta/Volda (1.36% av samla befolkning).

Veke 21: 24.05.2021 - 30.05.2021

I veke 21 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 282 testar i Ørsta/Volda (  1.32% av samla befolkning).

Veke 20: 17.05.2021 - 23.05.2021

I veke 20 vart det meldt om 1 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Vedkomande som testa positivt tilhører Volda kommune, og var i innreisekarantene og er no sett i isolasjon. Denne veka vart det tatt 272 testar i Ørsta/Volda ( 1.27% av samla befolkning).

Veke 19: 10.05.2021 - 16.05.2021

I veke 19 vart det meldt om 2 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 235 testar i Ørsta/Volda ( 1.10% av samla befolkning).
_________________________________________________________________________________________________

Søndag 16. mai, kl 20.50

Ørsta kommune fekk i kveld meldt eit nytt positive tilfelle av Covid-19. Vedkomande satt i karantene og utløyser derfor ikkje nye nærkontaktar. Smittevegen er kjend.

Torsdag 13. mai, kl 22.00

Ørsta kommune fekk i kveld meldt eit nytt positive tilfelle av Covid-19. Smittevegen er kjend og skriv seg frå ein annan del av landet. 16 nærkontaktar er sett i karantene.
 

Veke 18: 03.05.2021 - 07.05.2021

I veke 18 vart det meldt om 0 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 316 testar i Ørsta/Volda ( 1.48% av samla befolkning).
_________________________________________________________________________________________________

Fredag 7. mai, kl 13.00

Ørsta kommune har fått bekrefta at det positive tilfelle av Covid-19 som vart meldt Laurdag 1. mai var ein falsk positiv. Dei som vart sett i karantene testa alle negativt og er sleppe ut av karantene.

Veke 17: 26.04.2021 - 30.04.2021

I veke 17 vart det meldt om 8 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 356 testar i Ørsta/Volda ( 1.66% av samla befolkning).

_________________________________________________________________________________________________

Laurdag 1. mai, kl 19.30

Ørsta kommune fekk i dag meldt eit nytt positive tilfelle av Covid-19 (oppdatert 07.05.21 til falsk positiv). Aktuelle tilfelle er førebels utan kjent smitteveg-/kjelde, men sannsynlegvis innan kommunegrensa. Vedkommande er sett i isolasjon og nærkontaktar i karantene medan smittesporinga leitar etter opphavet. 

Vidare er der meldt fleire uavhengige nærkontaktar denne veka, mykje i samband situasjonen i Ålesund.

__________________________________________________________________________________________________

Fredag 30. april, kl 23.15

Ørsta kommune fekk i kveld meldt 2 positive tilfelle av Covid-19. Eit tilfelle er nærkontakt knytt til utbrot i annan kommune, vedkomande var sett i karantene og testa positiv på første test, derfor nokre nærkontaktar. Det andre tilfelle er innreise som har gjennomført innreisekarantene og er dermed bergrensa til nærkontaktar i husstanden.

____________________________________________________________________________________________________

Torsdag 29. april, kl. 10.50

Ørsta kommune fekk i går meldt 4 positive tilfelle av Covid-19. Alle fire var husstandsmedlemmar til kjente positive og det er ingen nye nærkontakter. Den eine av dei fire vart meldt til Volda i går, men alle fire har bustadadresse i Ørsta.

____________________________________________________________________________________________________

Tysdag 27. april

Ørsta kommune fekk seint i går kveld 26.04. melding om 2 nye smittetilfelle med covid-19. Begge var nærkontaktar i karantene, og smittevegen er kjent.

Kommunen ber også passasjerar på Widerøe flight WF 173 frå Oslo til Ørsta 23.04. kl 13.40 - 14.50 som oppheld seg i Ørsta eller Volda kommunar om å bestille seg ein koronatest på teststasjonen i Hovdebygda, då det har vore ein på dette flyet som no har fått påvist covid-19. Dersom ein vert rekna som nærkontakt og skal i karantene, vil ein verte kontakta av FHI som er ansvarleg for smittesporing på flyreiser. Sjølv om ein ikkje er definert som nærkontakt, ber kommunen alle passasjerane om å vere merksame på symptom den neste veka og ha låg terskel for å ta ny test. Det kan ta inntil 10 døgn frå ein er smitta til ein får symptom.

Veke 15: 12.04.2021 - 18.04.2021

I veke 15 vart det meldt om 11 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda, og det har blitt avklart at 1 av desse har bustadadresse i Volda kommune. Denne veka vart det tatt  1108 testar i Ørsta/Volda ( 5,17% av samla befolkning)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 18. april kl 12.10

Det vart i går kveld meldt eit nytt tilfelle av Covid-19 knytt til Bakk-Ola-marka. Den smitta er sett i isolasjon, og fem nærkontaktar er sett i karantene.

Det er i dag meldt eit nytt tilfelle av Covid-19. Den smitta bur i same hustand som eit tidligare tilfelle og var i karantene. Personen er no sett i isolasjon. Det er ingen nye nærkontaktar til dette tilfellet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fredag 16.april kl. 23.05

Det er i kveld kome melding om at tre nye tilfelle av Covid-19 på personar busett i Ørsta. Smittevegen er kjent. Personane har blitt sett i isolasjon. Nærkontaktane er sett i karantene og husstandsmedlemmar i ventekarantene. Det er totalt 14 personar som er definert som nærkontaktar. 

___________________________________________________________________________________________

Fredag 16.april kl. 12.15

Det er i dag meldt om 1 nytt smittetilfelle med Covid-19. Vedkomande satt i karantene. Husstandsmedlem er sett i karantene og testa i dag. Smittevegen er kjent. 

___________________________________________________________________________________________

Tysdag 13. april kl. 23.15

Det er i kveld meldt om 3 nye tilfelle av Covid-19 på personar busett i Ørsta. Desse har no fått informasjon og er sett i isolasjon. To av desse var frå før i karantene. Det er totalt sju nye nærkontakter som er sett i karantene. 
___________________________________________________________________________________________

Tysdag 13. april kl. 12.00

I veke 15 er det hittil meldt om 2 nye tilfelle av Covid-19. Til saman er det meldt om 28 tilfelle knytt til utbrotet, og 3 av desse har bustadadresse i Volda kommune. 

Her kan du lese meir om smittesituasjonen i veke 15

Veke 16: 19.04.2021 - 25.04.2021

I veke 16 vart det meldt om 5 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda. Denne veka vart det tatt 421 testar i Ørsta/Volda ( 1.97% av samla befolkning).

___________________________________________________________________________________________

Onsdag 21. april kl 11.50

Vi fekk i dag meldt om eitt nytt tilfelle av Covid-19. Vedkomande satt i karantene og det er ingen nye nærkontakter. I veke 16 er det hittil meldt om 3 tilfelle av Covid-19

____________________________________________________________________
 

Måndag 19. april kl 21.00

Det er i kveld meldt to nye tilfelle av Covid-19 i Ørsta. Dei smitta satt i karantene, ingen nye nærkontaktar.

Veke 14: 05.04.2021 - 11.04.2021

I veke 14 er det om totalt 26 tilfelle av Covid-19 i Ørsta/Volda, og det har blitt avklart at 2 av desse har bustadadresse i Volda kommune. Det vart teke 1215 testar i Ørsta/Volda (5,67% av samla befolkning).

Full statusoppdatering for veka finn de her

___________________________________________________________________________________________

 

Laurdag 10. april kl. 16.30

Det er hittil meldt om 26 tilfelle av Covid-19 denne veka. I ettermiddag er meldt 1 nytt positivt tilfelle av Covid-19. Ingen nye nærkontakter. 

 

Fredag 9. april, kl 23.00

Det er hittil meldt om 25 tilfelle av Covid-19 denne veka. I dag er det meldt om 4 nye positive smittetilfelle i Ørsta. Desse tilfella er knytt til Hovden skule og nærkontaktar frå tidlegare meldt tilfelle. Tilsette og elevar som går i 3. og 5. klasse på Hovden skule og som har vore i klassen enten 06.04 eller 07.04 skal vere i karantene og teste seg i dag. Det gjeld også dei som har vore på SFO desse dagane. Husstandsmedlem til desse tilsette og elevane må gå i ventekarantene til det er svar på den første testen til den som er i karantene. 

Ein som har fått påvist smitte har vore på Aktiv trening i Ørsta måndag 05.04 i tidsrommet 13.00-15.00. Vi ber alle som har trent der i same tidsrom/same dag om å teste seg. 
 

Torsdag 8. april

Det er hittil meldt om 21 tilfelle av Covid-19 denne veka, og 8 av dei vart meldt torsdag. Av 21 tilfelle fordelar smitta seg slik: 6 tilsette og 4 bebuarar ved Bu og habilitering på Bakk-Ola-marka, 1 tilsett ved Buavdelinga på Ørstaheimen, og resten fordelar seg på 4. og 7. trinn Velle skule, 9. trinn Ørsta ungdomsskule og Ørsta opplæringssenter. Fleire av dei smitta har vore på fotballtrening i Kiwihallen søndag 5. april og måndag 6. april. Dei som er berørt og i karantene er Ørsta IL g13, g15, g16, j17 og damelaget, (g=gutar, j=jenter).
 

Tysdag og onsdag, 6. og 7. april

Tysdag og onsdag vart det meldt om til saman 13. nye smittetilfelle i Ørsta. 1 vart meldt seint tysdag kveld, 3 nærkontakter tidleg onsdag og ut over onsdag ettermiddag vart det meldt 9 nye tilfelle av Covid-19 i Ørsta. 

Smittevegen er no kjent, og smitta skriv seg til utbrotet i Herøy og Ulstein kommune. 

Veke 10: 08.03.2021 - 14.03.2021

I veke 10 vart det gjennomført 1123 testar i Ørsta/Volda (5,24% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk melding om 3 positive prøver denne veka.

 

Torsdag 11.mars

Ørsta kommune fekk torsdag 11.mars melding om eit positivt tilfelle av covid-19. Vedkomande vart testa i samband med utbrotet på Vartdal og sett i karantene i går. Den smitta er tilsett på Ørstaheimen, tilsette og bebuarar ved ei avdeling der er sett i karantene og vil bli testa.

 

Onsdag 10. mars

Ørsta kommune fekk onsdag 10. mars melding om to positive tilfelle av covid-19. Smittekjelda er foreløpig ukjent. Det er bekrefta at det er mutert virus, men ikkje kva for mutant det er snakk om.

Veke 12: 22.03.2021 - 26.03.2021

I veke 12 vart det gjennomført 802 testar i Ørsta/Volda (3,75% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding om positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 13: 29.03.2021 - 02.04.2021

I veke 13 vart det gjennomført 685 testar i Ørsta/Volda (3,20% av samla befolkning).

Ørsta kommune har så langt fått melding om 1 positive smittetilfelle denne veka. 


Måndag 29. mars

Ørsta fikk meldt eit nytt tilfelle av Covid-19 måndag kveld. Vedkomande vart testa i ein annan del av landet og sit no i isolasjon her. Det er ingen nærkontakter i Ørsta/Volda.

Veke 9: 01.03.2021 - 07.03.2021

I veke 9 vart det gjennomført 301 testar i Ørsta/Volda (1,41% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 11: 15.03.2021 - 21.03.2021

I veke 11 vart det gjennomført 1095 testar i Ørsta/Volda (5,11% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk melding om 4 positive smittetilfelle denne veka. 
 

Torsdag 18. mars

Torsdag 18. mars fekk vi meldt to nye tilfelle av Covid-19. Desse to var nærkontakter til eit tidlegare meldt tilfelle og var sett i karantene. Tilsette og born ved ei avdeling i Krokedalen barnehage vert sett i karantene som følgje av dette.

Det er no 7 personar som er bekrefta smitta og i isolasjon i Ørsta kommune.
 

Tysdag 16. mars

Tysdag 16. mars fekk vi melding om eit nytt positivt tilfelle av covid-19. Vedkomande var sett i karantene og testa i samband med smittetilfelle meldt 15.mars. Fire nye nærkontaktar er sett i karantene og vil bli testa.
 

Måndag 15.mars

Ørsta kommune fekk måndag 15. mars melding om eit nytt positivt tilfelle av covid-19. Det er få nærkontaktar. Smittekjelda er ukjend og det er ingen openbar relasjon til smitteutbrot frå førre veke.

Vi har fått opplyst frå laboratoriet i Molde at smittetilfellet truleg dreier seg om britisk mutasjon. 

Veke 8: 22.02.2021 - 28.02.2021

I veke 8 vart det gjennomført 233 testar i Ørsta/Volda (1,09% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 7: 15.02.2021 - 21.02.2021

I veke 7 vart det gjennomført 265 testar i Ørsta/Volda (1,29% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 6: 08.02.2021 - 14.02.2021

I veke 6 vart det gjennomført 286 testar i Ørsta/Volda (1,34% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

Veke 5: 01.02.2021 - 07.02.2021

I veke 5 vart det gjennomført 361 testar i Ørsta/Volda (1,7% av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk ikkje melding positive smittetilfelle denne veka. 

 

Torsdag 04.februar - statusoppdatering

Teststasjonen i Hovdebygda fekk torsdag morgon svar på 45 prøver frå tilsette og elevar ved Velle skule. Alle prøvesvara var negative.Etter gjeldande regelverk kan dei no gå ut av karantene. Regelverket seier at ein kan gå ut av karantene dersom ein tek test tidlegast 7 døgn etter siste kontakt med den smitta, testen er negativ og ein kjenner seg frisk.

Tidlegare denne veka gjekk 4 nærkontaktar ut av karantene etter negativ test. Det er førebels ikkje meldt om fleire smitta i samband med den koronasmitta Ørsta kommune fekk meldt 27.januar. Det er framleis nokre i karantene i Ørsta og Volda kommune, og teststasjonen ventar fleire prøvesvar i løpet av dei neste dagane. Vi meiner å ha god kontroll på situasjonen.

 

Tysdag 02.februar - statusoppdatering

Ørsta kommune har ikkje fått melding om fleire positive smittetilfelle etter dei to som vart meldt 27. og 28. januar. Smittetilfellet meldt 28.januar hadde ingen nærkontaktar. I samband med smittetilfellet meldt onsdag 27.januar vart over 60 personar busett i Ørsta og Volda sett i karantene og testa. Alle prøvesvara frå første test var negative. Personane sit framleis i karantene og skal testast på nytt onsdag 3.februar.

Veke 4: 25.01.2021 - 31.01.2021

I veke 4 vart det gjennomført 472 testar i Ørsta/Volda (2,2 % av befolkninga på ei veke).

Ørsta kommune fekk melding om 2 positive smittetilfelle denne veka. 

 

Torsdag 28.januar

Vi fekk torsdag melding om eit nytt positivt tilfelle av covid-19. Vedkomande kom frå utlandet og vart testa på grensa. Den smitta sit i isloasjon og har ingen nærkontaktar.   

 

Onsdag 27.januar

Vi fekk onsdag kveld melding om eit positivt tilfelle av covid-19. Smitten skriv seg frå utbrotet i Sunnfjord og vedkomande har vore i karantene. Som følgje av dette er 60 personar busett i Ørsta og Volda sett i karantene. Vi meiner at vi no har god oversikt over situasjonen.

Veke 3: 18.01.2021 - 24.01.2021

I veke 3 vart 280 personar testa på teststasjonen i Hovdebygda (1,3 % av samla befolkning i Ørsta/Volda).

Ørsta kommune fekk ikkje melding om positive prøvesvar denne veka. 

Veke 2: 11.01.2021 - 17.01.2021

I veke 2 vart det gjennomført 437 testar i Ørsta/Volda (2 % av befolkninga på ei veke).

Ørsta kommune fekk melding om 1 positivt smittetilfelle denne veka.

 

Torsdag 14.januar

Torsdag kveld fekk Ørsta kommune melding om ei ny positiv koronaprøve. Vedkomande var allereie i smittekarantene som nærkontakt til tidlegare smittetilfelle. Det er ingen nærkontakter som må i karantene.

Veke 1: 04.01.2021 - 10.01.2021

Det vart testa 629 personar i Ørsta og Volda i veke 1 (2,9 % av samla befolkning).

Ørsta kommune fekk melding om 2 positive prøvesvar denne veka. 

 

Laurdag 9.januar

Ørsta kommune fekk i helga meldt eit nytt smittetilfelle. Vedkomande var i same reisefølge som smittetilfellet frå onsdag og har vore i innreisekarantene.

 

Onsdag 6.januar

Ørsta kommune fekk seint onsdag kveld melding om eit nytt smittetilfelle. Vedkomande var i innreisekarantene og er no i isolasjon. To nærkontaktar er i karantene.