Saudehornet Rett Opp 7. august 2021 er avlyst

korona - Klikk for stort bileteDet er beslutta av styret i Naturfestivalen å avlyse Saudehornet rett opp den 7 august. Det melder styret i Naturfestivalen.

Avlysinga er med bakgrunn i den smittesituasjonen som er i Ørsta/Volda no, og ei krevjande organisering av løpet for å ivareta omsynet til deltakarar, funksjonærar og alle innvolverte.

Vi ser det som vanskeleg å oppretthalde eit kontrollert smittevern etter dei rådande forhold som har oppstått, og har beslutta å avlyse årets arrangement.

For spørsmål kontakt:

Mail: omv@orsta-nk.no  , eller tlf 90615145.