AKTUELT NO:

Oppdatering 18. april kl 12.10: Smittesituasjonen veke 15

 
Det er meldt om 37 tilfelle av Covid-19 totalt i veke 14 og 15. Det har blitt avklart at 3 av desse har bustadadresse i Volda.

Her finn du situasjonsoppdatering frå veke 14.

 

Oppdatering: 

Under her vil vi oppdatere status for smitte og tiltak i kommunen med dato og klokkeslett, då situasjonen endrar seg raskt:

___________________________________________________________________________________________

Søndag 18. april kl 12.10

Det vart i går kveld meldt eit nytt tilfelle av Covid-19 knytt til Bakk-Ola-marka. Den smitta er sett i isolasjon, og fem nærkontaktar er sett i karantene.

Det er i dag meldt eit nytt tilfelle av Covid-19. Den smitta bur i same hustand som eit tidligare tilfelle og var i karantene. Personen er no sett i isolasjon. Det er ingen nye nærkontaktar til dette tilfellet.

I veke 15 er det hittil meldt om 11 tilfelle av Covid-19.

___________________________________________________________________________________________

Fredag 16.april kl. 23.05

Det er i kveld kome melding om at tre nye tilfelle av Covid-19 på personar busett i Ørsta. Smittevegen er kjent. Personane har blitt sett i isolasjon. Nærkontaktane er sett i karantene og husstandsmedlemmar i ventekarantene. Det er totalt 14 personar som er definert som nærkontaktar. 

I veke 15 er det hittil meldt om 9 tilfelle av Covid-19.

___________________________________________________________________________________________

Fredag 16.april kl. 12.15

Det er i dag meldt om eit nytt smittetilfelle med Covid-19. Vedkomande satt i karantene. Husstandsmedlem er sett i karantene og testa i dag. Smittevegen er kjent. I veke 15 er det hittil meldt om 6 tilfelle av Covid-19.

___________________________________________________________________________________________


Tysdag 13. april kl. 23.15

Det er i kveld meldt om tre nye tilfelle av Covid-19 på personar busett i Ørsta. Desse har no fått informasjon og er sett i isolasjon. To av desse var frå før i karantene. Det er totalt sju nye nærkontakter som er sett i karantene. 

___________________________________________________________________________________________


Tysdag 13. april kl. 12.05

Hittil i veke 15 er det meldt om 2 nye tilfelle av Covid-19, eitt vart meldt seint måndag kveld og eitt i dag tysdag. Begge tilfella har tilknytning til utbrotet i Ørsta kommune. Til saman er det meldt om 28 tilfelle knytt til utbrotet, og 3 av desse har bustadadresse i Volda kommune. 

Ei klasse ved Volda VGS er sett i karantene, og alle i denne klassen har fått beskjed både skriftleg og munnleg. 
 

Forsterka TISKVi minner om den forsterka TISK, og korleis ein skal forholde seg til nærkontakter, karantene og testing. Denne kan du lese meir om her

___________________________________________________________________________________________


Måndag 12. april

Situasjonen måndag er samanfatta i følgande pressemelding:

Pressemelding 12. april: Koronautbrotet i veke 14