Oppdatering 16.03.2020: Generell info frå Ørsta kommune

Klikk for stort bilete Centers for Disease Control and Prevention/Wikimedia Commons Ørsta forheld seg til råda frå FHI om karantene 

4 personar i Ørsta kommune har fått påvist korona-virus. Dei har vore i same reisefølgje i utlandet. Generelt må ein tenkje at det er store mørketal når det kjem til antal smitta. Dette er grunnen til at folk vert oppmoda om å halde seg i ro og følgje råda frå FHI.
 

Info om status legesenter:

Kommuneoverlegen informerar om at dei no har god dekning på legesida, og fleire vil kome ut av karantene etter kvart. Viser elles til informasjonen i lenkja ovanfor.

 

Om du føler deg sjuk bør du halde deg heime 

Vi viser til FHI sine sider:

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i land som omfattes av karantenebestemmelsene de siste 14 dagene.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene.

 

Eg mistenkjer smitte – kva gjer eg?

  • Viss du er sjuk: Hald deg heime. 
  • Viss du er sjuk og mistenkjer smitte eller treng legehjelp: Ring fastlegen
    (Ørsta legesenter, tlf. 700 48 050)
  • Viss du har behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope: Ring legevakta på 116 117. 
  • Ved livstrugande sjukdom eller skade: Ring 113. 

Personar som mistenker smitte skal kontakte fastlegen sin. Legen skal vurdere indikasjon, og avgjere om testing skal gjennomførast. Lege eller anna kvalifisert helsepersonell gjennomfører testing i teltet, som har vorte teke i bruk i dag.

Testinga inneber prøve frå nase og svelg. Personane må deretter site i karantene til dei får annan beskjed av legen. Grunna stor pågang kan det ta fleire dagar å få prøvesvara.