Informasjon om kapasitetutfordringar for skuleskyss - FRAM

Klikk for stort bileteI smittevernrettleiaren som kom denne veka, blir det lagt tydelege føringar for at bussar ikkje skal 
fyllast opp med meir enn 50 % av kapasiteten.

Dette må vi ta omsyn til. Når de gjeld skuleskyss
oppmodar vi kommunane til å planlegge skulekvardagen med omsyn til at det maks vil vere 50%
kapasitet på skulebussane. Vi har utarbeida ein eigen rettleiar for skuleskyss, som fylkeskommunen
vil følgje.

Retningsliner for operatørar og skular i FRAM-område

Informasjon til kommunane i Møre og Romsdal