Overskrift...

Denne statusen har blitt oppdatert, 31.03.2020. Les den her

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

 

 Barnehagar, skular og SFO i Ørsta stengde frå og med 13. mars

 

Kommunen hadde pressemøte frå kl. 12.00 i dag. Det kan du sjå i reprise her. 

Det har kome nye nasjonale restriksjonar av besøkande til sjukeheim, heildøgns-omsorgsbustad og korttidsplassar.