Oppdatering 16. april 2020:

Nasjonale myndheiter har bestemt at dette forbodet vert oppheva frå 20. april 2020. Les meir her.

 

Stortinget har vedteke § 5 i forskrift 15.03.2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19. (Forskrifta vart avvikla frå 20. april 2020). 

 

 

Kvardagen er drastisk endra i løpet av den siste veka. Det kan vere krevjande på fleire måtar at dei godt innarbeida daglege rutinane og rammene er borte. Då er det viktig at vi oppretteheld døgnrytmen og daglege rutine så godt som mogleg, men i heimen.

Følgande SMS er sendt ut frå Helse- og omsorgsdepartementet og Utanriksdepartementet til utanlandske borgarar i Noreg: 

  

– Vi er i ein krisesituasjon der dei vanlege tilboda er stengt og dagleglivet drastisk endra. Vi er tvungne til å vere mykje meir heime kvar for oss, og det betyr at dei som har det tøft frå før vil få det endå vanskelegare no. Då er det viktig å vite kvar det er hjelp å få, seier ordførar Stein Aam.

 
Ørsta kommune har fått nokre spørsmål om foreldrebetaling knytt til Barnehage og SFO

 

Denne statusen har blitt oppdatert, 31.03.2020. Les den her