Ørsta og Volda kommunar har i dag endra statistikken sin for smittetilfelle.

  • Ørsta kommune går frå 5 til 6 tilfelle.
  • Volda kommune går fra 6 til 5 tilfelle.

14. april kan frivillige lag og organisasjonar søkje om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengde arrangement.

Sjukeheimane i Ørsta kommune har no fått på plass ulike kommunikasjonsverkty for å hjelpe brukarar og pårørande slik at dei kan halde kontakt med kvarandre. 

 

   

Overordna føringar frå Helsedirektoratet

 

Til og med fredag er det teke 159 prøver, og vi har framleis 5 registrerte smittetilfelle. 

Ørsta kommune tek sikte på å verte sjølvforsynt med ansiktsvisir til helsetenesta med hjelp frå Velle skule. 

 

Til og med fredag 27.03.2020 har det blitt teke 125 prøver for koronavirus i Ørsta kommune. Denne veka vart det testa 23 personar totalt. Berre 1 av testane vi har fått svar på denne veka er positiv, og det er 5 positive testar totalt. Vi ventar svar på 1 test torsdag og 4 testar frå fredag.

Informasjon frå Landbrukskontoret i desse koronatider: