Ønskjer du å besøke nokon som bur på Bakk-Ola-marka?  Då må du ta kontakt med bebuaren sjølv, pårørande eller verge. Det er dei som avgjer kven som kan få kome på besøk.

Med verknad frå midnatt til 13.oktober oppheva regjeringa den nasjonale skjenkestoppen, som påla skjenkestadane å stenge kl. 24.00.

I forbindelse med Halloween 31. oktober, har FHI kome ut med eit knippe råd for korleis du kan feire på ein måte som tek omsyn til smittevernet.

 

Panoramautsikt over Ørsta

   

Naturen er kledd i nydeleg haustdrakt og mange skal nyte ein vel fortent haustferie. Men, koronaviruset herjar framleis og det er lokale utbrot fleire stadar i Noreg.

korona

Fredag 18.09.20 vert det nytt telefonnummer for koronatesting: 700 58 960.

korona

Frå måndag 14.09.20 vert det ny oppmøtestad for koronatesting.


Desse retningslinjene gjeld ved Ørstaheimen, Vartdal Helsetun og Hjørundfjordheimen.

koronavirus bli heime

 

Alle med symptom i luftvegane (nase og hals) skal vere heime frå barnehage, skule eller arbeidsplass. Unntaket er at det skal være noko toleranse for rennande nase som einaste symptom hjå elles friske barn under 10 år.

korona-test

Ørsta og Volda kommunar har behov for auka testkapasitet og etterlyser difor folk som kan hjelpe til med koronatesting.