Har du helsefagleg kompetanse, eller ønskjer å stille opp som frivillig?

– Vi håper du kan registrere deg!


Tidlegare tok vi berre i mot info om tilgjengeleg helsepersonell, men no kan du også registrere deg som frivillig sjølv om du ikkje har helserelatert kompetanse. Om vi kjem i ein situasjon med mangel på personell, tek vi direkte kontakt med deg.

På førehand takk!1) Har du helsefaglig utdanning, kompetanse eller erfaring, men jobbar med heilt andre oppgåver i dag? Då ønskjer vi at du registrerer deg her:

Registrer deg med helsefagleg kompetanse

(NB: Er du tilsett innan Helse- og omsorgstenester i Ørsta kommune frå før, skal du ikkje registrere deg).


2) Har du inga helsefaglig kompetanse, men likevel ønskjer å bidra på eit eller anna vis? (Det er ikkje naudsynt med nokon form for erfaring for å melde seg). Då ønskjer vi at du registrerer deg her:

Registrer deg som frivillig

________________

Praktisk gjennomføring ved bruk av frivillige

Helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet har laga rettleiing for bruk av frivillige organisasjonar, men ikkje spesifikt for bruk av privatpersonar. Så langt har ikkje Ørsta kommune sysselsett nokon frivillige, men skal likevel rette seg etter følgande retningslinjer når den tid kjem: 

"Kommunen må sørge for at frivillige bidrar på en måte som gjør at smittebarrierer ikke brytes

Ingen frivillige skal gå inn i hus/leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering/hjemmekarantene. De frivillige ringer/banker på dør og går. Bruk engangshansker som vrenges av og kastes i søppeldunk med en gang.

Å kaste søppel, annet avfall, pant og esker. Dersom noen har problemer med søppel/avfallshåndtering, skal frivillige formidle dette til kommunen. Frivillige skal ikke motta penger eller ta imot retur av noe slag..."