Til våre medarbeidarar i Ørsta kommune

  • Hugs god hand og hostehygiene
  • Hald 2 meters avstand til andre enn dei du bur med. Unngå fysisk kontakt, inkludert handhelsing og klemming
  • Risikoen for smitte er høgare inne enn ute (særleg i små og dårleg ventilerte rom). 
  • Dersom du får symptom på luftveisinfeksjon, må du halde deg heime og du bør ta ein test, om du mistenkjer at du er smitta med koronaviruset.

 

Utfyllande informasjon til tilsette:


Rettar og plikter for tilsette (DOCX, 18 kB)

Informasjon til tilsette og leiarar oppdatert 16.04.2021 (DOCX, 19 kB)

Vaksinering av helsepersonell i Ørsta kommune 14.04.2021 (PDF, 114 kB)

Nærkontaktar og bemanning i helse og velferd og omsorg og sjukeheim (27.11.20)

Skjema for registrering av utanlandsopphald for tilsette med pasientnært arbeid

Felles varsling for omdisponering (26.03.2020)

Ressursar ved heimekontor/karantene (19.03.2020)