Til våre medarbeidarar i Ørsta kommune

Ørsta kommune følgjer smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Noreg frå FHI.

  • Alle tilsette som har vore i raude regionar/land må i 10 dagar heimekarantene
  • Tilsette i helsetenesta som har vore på reise til grøne eller gule regionar/land utanfor Noreg siste 10 dagar skal melde frå til sin einingsleiar
  • Dei skal testast for SARS-CoV-2 før dei går på jobb att
  • Fram til ev. negativ test ligg føre bør dei ikkje ha pasientnært arbeid
  • Einingsleiar tek imot melding og oppbevarer informasjonen i 14 dagar.

 

Utfyllande informasjon til tilsette:

 

smitteverntiltak 19.01.2021 (PDF, 142 kB)

Nærkontaktar og bemanning i helse og velferd og omsorg og sjukeheim (27.11.20)

Informasjon til tilsette og leiarar (28.10.2020)

Tilbake til jobb etter luftvegssymptom (09.09.2020)

Retningslinjer ved sjukdomssymptom og karantene (24.08.2020)

Informasjon til tilsette som har pasientnært arbeid (05.08.2020)

Skjema for registrering av utanlandsopphald for tilsette med pasientnært arbeid

Felles varsling for omdisponering (26.03.2020)

Ressursar ved heimekontor/karantene (19.03.2020)