Til våre medarbeidarar i Ørsta kommune

Informasjon til tilsette (oppdatert 27.05.2020)

Felles varsling for omdisponering (26.03.2020)

Ressursar ved heimekontor/karantene (19.03.2020) 

Helsedirektoratet har innført restriksjonar som omfattar våre tilsette:

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostander vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft. 


Kollektivreiser og jobbe hjemme

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

 

Ørsta kommune innfører følgande reglar for å redusere smitterisikoen for koronavirus:

  • Alle jobbrelaterte kurs og reiser vert avlyste.
  • Møteverksemd i regi av kommunen med meir 15 deltakarar til stades vert avlyst.
  • Alle møte som kan gjennomførast på video skal gjennomførast på denne måten.
  • Alle arrangement i regi av Ørsta kommune skal avlysast.
     

Våre tilsette privat:

Vi har eit kollektivt ansvar for å motvirke smitte og vi har eit individuelt ansvar for å setje oss i ein slik tilstand at vi kan utføre arbeidet vårt som tilsette i kommunen.

  • Tilsette vert oppmoda om å ikkje reise til utlandet. Om du vel å reise, må du opphalde deg heime minst 14 dagar etterpå (frå første arbeidsdag). Dette er då på eige ansvar, og du må nytte ferie/avspasering ev. ulønna permisjon medan du har karantene.


Tilsette som må vere heime frå arbeid på grunn av at skule og barnehage er stengt

Helsepersonelle, og andre med viktige oppgåver må møte på jobb som avtalt, andre må ta på seg omsorgsoppgåver, eventuelt bruke barnehage/skule.

Elles viser vi til  uttale på NAV sine heimesider 12. mars:

«Du kan bruke omsorgspenger hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset.

Ved stenging av barnehage eller skole vil du ha rett til å bruke omsorgspenger. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. De fleste har rett på opptil 10 dager. Dersom du for eksempel er alene om omsorgen for barnet, har flere barn enn to, har omsorg for kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du ha rett på flere omsorgsdager.

Arbeidsgiveren din skal dekke de første 10 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har utbetalt 10 dager, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene.»

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset#chapter-5

 

For større barn som ikke har behov for «barnepasser» i den forstand, vil vilkårene for omsorgspenger ikke være oppfylte. Dersom det foreligger et særskilt behov for at arbeidstaker må være hjemme, kan arbeidsgiver likevel vurdere om det kan tilrettelegges for fleksible løsninger.