Bestill time til koronatest

Alle som har symptom på Covid-19 bør testast.

Timebestilling

Vi oppmodar om å bestille time til koronatest på nett

Telefonen for bestilling har begrensa opningstid og kapasitet.

Alle som skal testast MÅ ha avtale.
Sjølve testinga foregår normalt mellom kl. 09.00–11.00.

Bestill time til koronatest på nett (tilgjengeleg heile døgnet) 

 • Bestilling på nett har 5 steg som må fullførast.
  I steg 4 kan du velje å bestille test for barnet ditt, nokon du er verge for, eller nokon du har fullmakt frå.
 • Bruk PC for bestilling om du får feilmelding ved bestilling frå mobil.
 • Sjå lenger nede på sida om oppmøtestad og korleis stille seg i kø, og annan praktisk info

Telefon for koronatest
700 58 960 – Ope frå kl 09.00–12.00 mandag til fredag.

Hurtigtest for korona

Dersom du treng ein hurtigtest i forkant av eit arrangement, må du ringe til koronatelefonen for å bestille på tlf. 700 58 960. Det er ikkje mogleg å bestille dette på nettet. Svaret på testen vil du få ca. 1 time seinare på Helsenorge, og det skal verte registrert i ditt koronapass automatisk.
 

Test før arrangement eller utanlandsreise

Sjå informasjon her

Usikker på om du bør teste deg?

Ta Helsenorge sin koronasjekk. Etter du har svart på nokre spørsmål vil du få kortfatta og tilpassa råd til din situasjon.

FHI har laga flytskjema for å hjelpe deg i vurderinga på om ein bør teste seg. Sjå flytskjema frå FHI: 

Det er låg terskel for å ta kontakt med teststasjonen på 700 58 960 om du er usikker på om du eller barnet ditt burde testast. Dersom barnet ditt er sjukt og treng legevurdering i tillegg, ta kontakt med legesenteret på 700 48 050.

Les meir om symptom og prøvetaking av barn på fhi.no.

 

Oppmøtestad

Sjå korleis bilar skal stille deg i kø 

Teststasjonen er i Langemyra 3 i Hovdebygda. Lokalet er i same bygg som Glasverkstaden, rett ved trafikkstasjonen. Sving av frå hovudvegen inn mot flyplassen og følg skilt mot teststasjonen. Det er felles interkommunal teststasjon i samarbeid med Volda kommune.

Du skal ikkje nytte kollektivtransport eller taxi når du har symptom. Dersom du ikkje har bil eller har vanskar med å kome på teststasjonen i Hovdebygda, finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt og vi gjer avtale om kvar du kan få tatt testen. 

 

Greitt å vite før du kjem til teststasjonen

 • Ta med eit papirtørkle, det er vanleg å nyse etter å ha blitt testa.
 • Følg skilta og still deg i bilkøa, bli sitjande i bilen.
 • Testing føregår medan du sit i bilen.
 • Om du kjem til fots eller med sykkel skal du stille deg i kø saman med bilane. 
 • Ver førebudd på litt ventetid. 
 • Møte presis og ikkje for lang tid før din time. 

 

Til deg som ventar på prøvesvar

Det er viktig at alle held seg heime til dei har fått svar om negativ koronatest OG har god allmenntilstand.

Du skal ikkje gå på arbeid eller skule, du skal ikkje ta offentleg transport eller oppsøke offentlege stadar. Dine husstandmedlemar treng ikkje å vere i karantene. Ved negativ test kan du gå tilbake til arbeid eller skule når du er i god allmenntilstand. Det vil seie at du er feberfri og kjenner deg frisk. 

Du får varsel på SMS eller e-post når prøvesvaret ditt er klart. For å få telefon- eller epostvarsel, må du ha oppretta ein brukarkonto på helsenorge.no.

Sjekk prøvesvaret på nett

Viss du ikkje finn prøvesvaret på helsenorge.no, så ring teststasjonen.

Kor lang tid tek det før ein får prøvesvar?

Vi transporterer prøvene tatt før lunsj med eigen bil til Molde, og desse kan oftast få svar same kveld. Prøvene som blir tatt etter lunsj køyrer med sjukehustransporten på ettermiddagen og svartida blir då litt lengre, som oftast dagen etterpå. Svartida vår avhenger av kva tid dei mottek prøvene frå oss, kapasiteten på laboratoriet og kor mange prøver dei får frå dei andre kommunane dei analyserer for.

 

Film om Koronatesting på barn

Takk til studentar ved Høgskulen i Volda for filmen.

 

Kontakt

Testtelefon Korona (mån–fre: 09.00–12.00)
700 58 960