Besøk på sjukeheimar 

Råd til besøkande og følgje på sjukeheimane

Besøkande/følgje til pasientar/bebuarar i helse- og omsorgstenesta held seg til råd som til befolkninga elles, men bør ikkje kome på besøk dersom dei har infeksjonssymptom eller er definert som nærkontaktar.

Råd til besøkande (frå FHI)

  • Besøkande bør halde avstand til andre og bør bruke munnbind ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjonar ved opphald i fellesareal.
  • Det bør leggast tilrette for besøk hos bebuarar. Besøkande forheld seg til råd som til befolkninga elers, og bør ikkje komme på besøk dersom dei har infeksjonssymptom. Sjå Smittevernråd til befolkningen.
  • Besøkande, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakt med smitte i husstand/tilsvarande nær bør som hovudregel ikkje komme på besøk. Individuelle vurderingar vil bli gjort, td ved alvorleg sjukdom. (Besøk i ein slik situasjon avtalast med avdelinga på førehand, og den besøkande bør ha negativ SARS-CoV-2-test og bruke munnbind.) Sjå Råd til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær
  • Besøkande som er definert som øvrige nærkontaktar kan komme på besøk om dei testar seg i tråd med råd og ikkje har symptom, sjå Råd til deg som er øvrig nærkontakt.
  • Besøkande som er i innreisekarantene kan som hovudregel ikkje komme på besøk (iht. covid-19-forskiften). Individuelle vurderingar vil blir gjort ved alvorleg sjukdom.

Vi tilrår difor at våre gjestar held fram med å ta godt smitteomsyn.

Linda Gramshaug Fonseca
Sjukeheimslege

Marte Vaage Øie
Kommuneoverlege

Ein normal kvardag med auka beredskap

Råd til helse- og omsorgstenesta ved normal kvardag med auka beredskap (FHI)

Kontakt

Ingrid Mork einingsleiar
70 04 88 42
@ Ingrid Mork
Dagrun Opsal einingsleiar
70 04 88 22
@ Dagrun Opsal
Kyrre Skavøy einingsleiar
70 04 88 32
@ Kyrre Skavøy
Lisa Mari Korsfur Silseth Einingsleiar Buavdelinga
70048862
Vartdal helsetun hovudnummer
700 45 000
Hjørundfjordheimen hovudnummer
70045750