NAV Ørsta/Volda under koronasituasjonen

 

Heimeside: NAV Ørsta/Volda

 

Telefon

55 55 33 33
kl. 08.00–15.30

Innsending av skjema

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

 

Opplysningar

Vårt publikumsmottak er no opna igjen for fysiske møter. For at NAV skal kunne overhalde FHI sine smittevernsreglar må du bestille time på vår vakttelefon.

Vi prioriterer akutte behov for sosiale tenester som naudhjelp, eller høve som ikkje kan svarast ved bruk av andre kanalar.

Vi ber alle nytte dei digitale løysingane våre som du kan lese om på.
Korleis kjem du i kontakt med NAV no?

På samlesida Koronavirus - kva gjeld min situasjon? finn du informasjon og spørsmål og svar om koronaviruset for privatpersonar, sjølvstendig næringsdrivande og arbeidsgjevarar.

Våre sider på www.nav.no har ope heile døgnet, her kan du:

- Søkje sosialhjelp
- Finne ledige stillingar
- Registrere deg som arbeidssøkjar
- Skrive til oss på Ditt NAV
- Sende søknader
- Sjekke utbetalingar

Treng du hjelp ut over dette kan du kontakte oss på:

NAV Ørsta-Volda vakttelefon: 41 27 49 88.

Vakttelefonen er betjent måndag - fredag kl. 10 - 14 og hjelper deg med rettleiing på økonomisk sosialhjelp, akuttbustad og naudhjelp.