For arrangørar

Vi oppmodar alle innbyggjarar om å unngå samlingar. Det vert oppmoda om at ALLE oppheld seg mest mogleg heime, målet er å halde antal kontakter til eit minimum. Helsenorge.no har laga retningslinjer knytt til born, korona og leiketreff.

Vedtak om smitteverntiltak i butikkar og restaurantar


Helsedirektoratet har bestemt forbod mot og stenging av

Vedtaket gjeld frå 12. mars 2020, kl 18.00

  • Kulturarrangementer
  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
  • Svømmehaller, badeland og liknende

Økonomiske konsekvensar: Les meir om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset på regjeringen.no