Overgrep

Eit overgrep vil seie at eit menneske krenkjer rettane til eit anna menneske.Overgrep kan vera både fysisk og psykisk. Det kan være vanskelig å huske ei fysisk smerte, medan ord og dei følelsane dei gav, kan verte huska for alltid. Overgrep kan ramme begge kjønn i alle aldrar. 

Alarmtelefonen for Barn og Unge er ein gratis nødtelefon. Der vil du møte vaksne mennesker som skjønar korleis du har det, og som bryr seg om at du får det betre. Nødtelefonen er open når kontora til barneverntenesta er stengt. I vekedagane er den open frå kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgon. I helgane er den open heile døgnet.

Sist endra 17.01.2014