Barnevern

Omsut for born og oppseding av born er i første rekkje ansvaret til foreldra. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp.
Det kan til dømes vere behov for hjelp på grunn av ein vanskeleg livssituasjon. 
Her kan barnevernet kome inn for å bistå born og familiar slik at born og unge blir sikra omsut, tryggleik, gode levekår og moglegheit til utvikling.

 
 

Barnevern er ei kommunal oppgåve.

Ørsta kommune har felles barnevern med Hareid, Ulstein og Volda kommune. Volda er vertskommune og felles barnevern er lokalisert på rådhuset i Volda. Adresse: Volda kommune, stormyra 2, 6100 Volda
 
Klikk for stort bilete

Kontakt

Felles barnevern Ørsta, Volda, Ulstein, Hareid
70058800
Alarmtelefon for barn og unge Alarmtelefon for barn og unge
116 111
Barneombudet . Barneombudet .
22993950
@ Barneombudet .
Bufetat . Bufetat .
46615000
@ Bufetat .

Nyhende