AKTUELT NO:

Vegen stengt for gjennomkjøring i Vinjevollvegen og Prestebrauta ved Folkehøgskulen

Grunna arbeid med Kommunale rør er både Vinjevollvegen og Prestebrauta stengt for gjennomkøyring ved Folkehøgskulen.

Oppdatert 28/9:  Bakkevegen er opna. Det er stengt for gjennomkjøring i Vinjevollvegen og Prestebrauta. 

Det vert så langt som det er mogleg tilrettelagt for passasje både for gåande og syklande i området. 

 Arbeidet og mellombels vegregulering vil vare fram til om lag midten av oktober 2022.

Følg oss