Ledige stillingar – Helsefagarbeidar, Vikar fastlege, sjukepleiar m.m.

Vi har mange stillingar som vi treng å fylle – send søknad til ein trygg og meiningsfull arbeidsstad. 

Ørsta kommune ynskjer å vere ein attraktiv arbeidsgjevar som er konkurransedyktig og tilbyr gode tenester til innbyggjarane og brukarane.

  • Helsefagarbeidar, natt
  • Vikar for fastlege
  • Sjukepleiar Ørstaheimen 
  • Prosjektstilling - Utvikling av sosiale tenester i NAV Ørsta/Volda
  • Rettleiar - NAV Ørsta/Volda
  • Sjukepleiar i heimebasert omsorg
  • Vernepleiestillingar 
  • Helsefagarbeidarstillingar
  • Tilkallingsvikar i barnehage 
  • Tilkallingsvikar i Ørstaskulen

Sjå alle ledige stillingar

Følg oss