Her er det nye kommunestyret i Ørsta

Alt av røyster er telt opp, og det nye kommunestyret i Ørsta er klart.

Framstegspartiet

1 Tore Thon 
2 Hans Olav Myklebust 
3 Odd Magne Vinjevoll 
4 Asgeir Standal 
5 Johan Bertel Vartdal 
6 Inge Kolås 
7 Cindy Helen Hoddevik
8 Kari Janne Myklebust
9 Hogne Sveinung Barstad 
10 Eilis-Mari Grinde 

Høgre

1 Per Are Sørheim 
2 Jahn Christer N. Humberset 
3 Guttorm Hagen 
4 Rune Hovde 
5 Anne Sølvi Vatne
6 Inger Merete Sandvik Sundnes 

Senterpartiet

1 Tove Halse Digernes 
2 Per Ivar Lied 
3 Yngve Frøland 
4 John Helge Bjørndal 
5 Anne Stine Foldal Aam 
6 Odd Bjarne Bjørdal 

Arbeidarpartiet

1 Karen Gudveig Høydal 
2 Alexander Riise Olsen
3 Siri Dahl Masdal 
4 Frode Emil Vartdal
5 Børge Even Gundersen

SV – Sosialistisk Venstreparti

1 Marit Aklestad
2 Magnar Hjertenæs
3 Synnøve Marie Sætre

Kristeleg folkeparti

1 Hjørdis Almelid Vikenes
2 Roger Vartdal

Venstre

1 Are Folkestad

Last ned Valstyret si møtebok (PDF, 32 MB)


Statistikk

Valresultat.no

Antall stemmeberettigede: 8 489
Opptalte røystesetlar: 5 389
Frammøteprosent: 63,9%
Førehåndsrøyster: 2066
Blanke røystesetlar: 82

 

Manuelt valoppgjer — kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

Ørsta kommune gjennomførte fredag 15. september eit manuelt valoppgjer, då det vart oppdaga at ein kandidat ikkje lenger var valbar. Kandidaten endra folkeregistrert adresse til annan kommune før valdagen 11. september.

Det manuelle valoppgjeret fører ikkje til endringar i mandatfordelinga, men det fører til eit opprykk av varamedlem på partilista til den utflytta kandidaten. Ny utrekning av mandatfordeling ligg vedlagt protokollen.

Følg oss