Barnehageopptak 2021/2022

Klikk for stort bilete   

Ørsta kommune har samordna opptak til 7 kommunale og 3 private barnehagar med felles søknadsfrist og elektronisk søknadsskjema i oppvektsportalen.

Fristar

Overflytting/endring: 15. februar (gjeld dei som har plass)
Hovudopptak barnehage: 1. mars

Vi ber om at du les informasjon om barnehageplass før du sender inn søknad. 

Nye søkjarar

Alle som ynskjer barnehageplass frå august 2021:

Søkjarar som er folkeregistrert i annan kommune kan søkje utan å logge inn.
Nye søkjarar kan forvente svar innan utgangen av mars. 

​​Overflytting/endring

Alle som ynskjer overflytting til annan barnehage:

Alle som ynskjer endra plasstype/-storleik:

 

Velkomen som søkjar til kommunale og private barnehagar i Ørsta!

Kontakt

Hildegunn Rebbestad Olsen Konsulent
90 69 31 21
@ Hildegunn Rebbestad Olsen
Reidun Mo Seksjonsleiar barnehage
47 64 14 89
@ Reidun Mo

Nyhende