1.- og 17. mai-tilskot

Unsplash / Elisabeth Mellingen Greve

Det kan søkjast kommunen om tilskot etter høgtiding av 17. mai på bygdene, og tilskot etter 1. mai-markering kan også søkjast om. 

Søknaden skal vere ein kortfatta rapport som stadfestar kven som var arrangør og som er søkjar, kontaktperson med adresse og bankkonto for overføring av tilskot. 

Merk søknaden 24/3023 

Søknaden sendast til postmottak@orsta.kommune.no eller Ørsta kommune, v/ Ingvild Endal, Dalevegen 6, 6153 Ørsta innan 20. juni 2024

Det vert ikkje brukt eige søknadsskjema.

Følg oss