Syns- og hørselkontakt

Synskontakt

I Ørsta kommune er det etablert synskontakt i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal. Synskontakt kan hjelpe å søkje synstekniske hjelpemidler frå Nav Hjelpemiddelsentral. I tillegg gje opplæring og oppfylging i desse.

Døme på synshjelpemidler er lupelamper, filterbriller, belysnig ut over vanleg belysning, lesetv, lydbokspelar, forstørringsprogram til data med meir.

Kriterier for å få synshjelpemidler:

  • Må ha utredning frå augelege/optiker. Visus dårlegare enn 0,3 på beste auge.

Synskontakt i Ørsta kommune er Lillian Alice Sætre

 

Hørselskontakt

I Ørsta kommune er det etablert hørselskontakt i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal. Hørselskontakt hjelp til med formidling av hørselstekniske hjelpemidler frå Nav Hjelpemiddelsentral.

Døme på hørselshjelpemidler er: forsterket varsling på ringeklokka, brannalarm og telefon. Forsterkertelefon. IR anlegg til TV/radio. Samtaleforsterkar.

Hørselskontakt har ikkje ansvar for høreapparat.

 

 

 

 

 

 

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 04.01.2018
Fann du det du lette etter?

Nyhende

  • Vallamarka fyller seg opp - nokre ledige plassar
    Leiligheitene på Vallamarka ligg i andre og tredje høgda over det nye legesenteret og er moderne utforma. Dei er tilknytt heildøgns omsorg, og det er heimebasert omsorg som yter tenester i bygget.
  • Gratis HPV-vaksine til menn som har sex med menn
    Folkehelseinstituttet har nettopp gått ut med eit tilbod om gratis HPV vaksine til menn som har sex med menn OG som er fødd etter 1991. Tilbodet går også til rusavhengige og sexarbeidarar. Det er eit ekstraordinært tiltak som gjeld for ei tidsbegrensa periode.

Kontakt

Lillian Alice Sætre Ergoterapeut
46841067
@ Lillian Alice Sætre