Registrering for fritidsbustader

Skjermkutt_registreringsskjema - Klikk for stort bileteSkjermkutt_registreringsskjema

Ørsta kommune v/Ørsta brann og redning hentar inn informasjon om fritidsbustadane i kommunen. Vi ber difor om at alle med fritidsbustad på Bondalseidet og Standalseidet svarar på dette spørjeskjemaet 

NB: Om du opplev problem med skjemaet eller lurer på noko. Ta kontakt med Ole Nedreberg, tilsyn@orsta.kommune.no, 48 89 52 36.

Takk på førehand.
 

I skjemaet under kan du fylle ut informasjon om fritidsbustadar. Du kan også følgje denne lenkja

Fant du det du lette etter?

Nyhende

Aktuelt

Kunngjeringar

  • 14.06.2018 Områdereguleringsplan for deler av Vartdal sentrum - varsel om utvida område
    I samsvar med § 12-1, 12-2 og 12-8 i Plan- og bygningslova (27.6.2008) vert det med dette varsla om utviding av planområde for deler av Vartdal sentrum. Det vert vist til tidlegare utsendt varsel om oppstart datert 22.02.2017. Føremålet med utvidinga av planområde er å kunne innarbeide eit gangsamband frå det tidlegare varsla planområdet og inn til eksisterande bustadområde i sør.