Brannøving: Anders hovden-gata

Måndag 23. september, mellom 18.00 – 20.00, vil Ørsta brann og redning ha ei større kjemikalieøving i Anders hovden-gata/ krysset til Ørsta ungdomsskule.

Det vil bli sirener og blålys. Les meir

Inkluderande arbeidsliv

IA er forkorting for ”inkluderande arbeidsliv” og stammar frå Intensjonsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv, som er inngått mellom partane i arbeidslivet og regjeringa. Dei overordna måla i avtalen om inkluderande arbeidsliv er å betre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, førebyggje og redusere sjukefråvær og hindre utstøyting og fråfall i arbeidslivet. Som IA-bedrift har Ørsta kommune ein plan for IA-arbeidet i avtaleperioden.

Tilfredse og kompetente medarbeidarar er god økonomi for organisasjonen vår. Verdiane våre ligg i botnen for arbeidet som vert gjort i arbeidsmiljøutvalet (AMU)og IA- utvalet. AMU er eit vedtaksført organ som er involvert i heile prosessen knytt til arbeidet med inkluderande arbeidsliv og førebygging og oppfylging av sjukefråvær. 
 

Sjukefråværsoppfølging


Oppgradering av rapporteringsrutinar og betre ressursutnytting i samband med fråværsrapportering skal etter kvart gi oss god oversikt over kvar vi må setje inn ekstra tiltak. Både tradisjonelle faktorar i det fysiske arbeidsmiljøet vert vurdert, men det vert også lagt ned mykje arbeid i det psykososiale arbeidsmiljøet. Til dette har Ørsta kommune mellom anna sett av timar i bedriftshelseplanen (BHT-planen), slik at me kan nytte deira kompetanse til å drive systemretta arbeid.

Stamina Helse Ørsta leverer  bedriftshelsetenester til Ørsta kommune.

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 04.01.2018
Fann du det du lette etter?

Kontakt

Idun Hofset Stabsleiar
47903192
@ Idun Hofset
Hilde Flotve Mo Rådgjevar personal
97956519
@ Hilde Flotve Mo

Nyhende