Permisjonsordningar

Arbeidsgjevar kan i særskilde tilfelle, og etter skriftleg søknad, gi ulike permisjonar for arbeidstakar dersom det finst heimel for det i lov- og/eller avtaleverk. Kommunen har eigne skjema som skal nyttast for søknad om permisjonar under 14 dagar, og ved foreldrepermisjon. 

Avhengig av grunnlaget for permisjon, og kva lovar og avtalar som regulerer permisjonsordninga, vil permisjon vere med eller utan løn
 

Du kan lese meir om lokale rutinar her:  

Permisjonsreglementet for tilsette i Ørsta kommune

Sist endra 04.01.2018
Fann du det du lette etter?

Chat ikon

Nyhende