Vegen stengt for gjennomkjøring i Vinjevollvegen ved Folkehøgskulen

Grunna arbeid med Kommunale rør er Vinjevollvegen  stengt for gjennomkøyring ved Folkehøgskulen.

Oppdatert 5/10: Prestebrauta er opna. Det er stengt for gjennomkjøring i Vinjevollvegen.

 Det vert så langt som det er mogleg tilrettelagt for passasje både for gåande og syklande i området. 

 Arbeidet og mellombels vegregulering vil vare fram til om lag midten av oktober 2022.

Følg oss