AKTUELT NO:

Utsett: Oppstart av offentleg bading

 
Offentleg bading blir ikkje starta opp igjen måndag 19. september som planlagt. 

Symjeklubben som tidlegare har hatt ansvar for billettering stenger for eit halvt år. Kommunen har heller ikkje lukkast i å rekruttere nok badevakter med livredingskurs. Vi må difor utsette opninga.

Følg oss