Tid for å søkje SFO for skuleåret 2024–2025

Pixabay

Søknadsfrist 1. april 2024

Alle SFO avdelingar har opningstid kl. 07.15–16.15
Sjå vedtektene for type plass og tilbod


Elevar som skal starte på 1. trinn

Alle som skal starte på 1. trinn hausten 2024 har fått eit brev om kva skule dei skal starte på. 
De søkjer SFO plass her:

Foreldreportalen
 

Elevar 2.–4. trinn 

Elevar ved 2.- 4. trinn som har plass, skal ikkje søkje. Alle born som har SFO plass har denne til dei går ut av 4. trinn. Ønsker de å endre eller sei opp plass, gjer de det her: Foreldreportalen
Dei som ikkje har plass, men ynskjer det kan søke her:
Vigilo - Foreldreportalen
 

Elevar 5.–7.trinn

Born med behov for individuell tilrettelegging kan sende ein søknad til rektor ved skulen barnet er elev.
 

Gratis SFO 1.–3. trinn

Regjeringa har bestemt at det skal vere 12 timar gratis SFO både for 1., 2. og 3. trinn frå hausten 2024

Redusert foreldrebetaling

Ingen skal betale meir enn 6% av husstanden sin inntekt, sjå SFO prisliste.
Søk redusert foreldrebetaling her: Foreldreportalen

Har du spørsmål ta kontakt med skulen eller Ørsta kommune v/Bjørg Engeset Gjersdal, tlf. 948 40 986 eller e-post.
Les meir på informasjonsida vår om SFO

Kontakt

Bjørg Engeset Gjersdal konsulent
94840986
@ Bjørg Engeset Gjersdal

Følg oss