Stikk UT! har passert 1 million turar

Oppe til venstre: May Britt Haukås (Sunnmøre friluftsråd) Ola Fremo (Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal) Anne Berit Støyva Emblem (Sunnmøre friluftsråd). Nede frå v. Liv Synnøve Hoel og Marte Melbø (Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal)Stikk UT! passerte ein million registrerte turar torsdag 2. september. Dette er turar folk har gått sidan 1. mai i år. Friluftsråda gler seg over den store deltakinga, og er ikkje i tvil om at Stikk UT! har gjort mykje med turgleda og helsa til mange. 

– At 20% av befolkninga er med på Stikk UT! er svært imponerande, seier Anne Berit Støyva Emblem og Ola Fremo, dei daglege leiarane i dei to friluftsråda i Møre og Romsdal.

I dag har Stikk UT! nesten 49 000 deltakarar, som til saman registrerer 8 000 turar i gjennomsnitt dagleg.  

Den var Bjørn Flemmen Steinland fra Sunndal som registrerte tur nummer ein million. Han fekk ein tursekk full av Stikk UT! -artiklar, i tillegg til middag i lag med familie eller turvenner. Les meir om dette her

Landets beste

Dei som jobbar med det, meiner at Stikk UT! er landets beste turtrim og at Møre og Romsdal har den mest turglade befolkninga i Norge. Dei kjenner i alle fall ikkje til andre turtrimmar med tilsvarande tal. Dette har vi fått til fordi Stikk UT! er eit gigantisk dugnadsarbeid som består av tre viktige partar: Dei to friluftsråda i fylket, tilsette i kvar kommune, og mange frivillige eldsjeler. 

For to år sidan hadde turtrimmen 489 000 registrerte turar og 22 000 deltakarar. Så kom pandemien. Medan alt anna måtte stenge, var Stikk UT! og friluftslivet ope, og redninga for å halde seg i aktivitet for mange. I 2020 auka talet på deltakarar med ca. 10 000 frå året før, og til saman 32 000 turgåarar registrerte 860 000 turar. Dette syntest vi var overveldande, men når vi no har sett korleis populariteten har auka også i år, ante vi at millionen ville bli nådd. Men at det ville skje heile to månader før sesongslutt, hadde vi ikkje trudd!

Det er ikkje tvil om at Covid 19 har betydd ein del for tur-utfarten, men også den nye Stikk UT!-appen har vore viktig. No kjem over 80% av registreringane via appen, og det har blitt enklare å registrere turane sine. Og så er vi i dette fylket så heldige å ha fantastisk natur som inviterer til friluftsliv rundt oss på alle kantar, og vi er veldig glade for at så mange av innbyggjarane er flinke til å nyte den. Det gir livskvalitet til den enkelte og er viktig for folkehelsa. 

Følg oss