Program 17. mai i Ørsta 2023

Med von om ein fin 17. mai. Hipp, hipp, hurra!

Sentrum Barstadvik Nordre Vartdal Vartdal Hovdebygda Follestaddal Åmdal Sæbø


Siste nytt (Denne sida blir jamleg oppdatert.)

16. mai: Ingen bannere på Morkabrua og Osbrua i år. Vinden tok dei.
Anbefalte parkeringsplassar: kulturhuset, oppsida av ungdomsskulen, baksida av Ørstahallen, ved Ørsta eldhus. 

15. mai: Folkefesten og all aktivitet i Laguneparken er flytta til Ørstahallen pga dårleg vêr.
Parkeringsplassar for forflytningshemma (for å sjå folketoget frå bil) blir ved gamle esso.

10. mai: Kafé på kulturhuset går i år ut, då ingen meldte seg til denne oppgåva. Elles er alle oppgåvene til 17. mai tildelt og på plass, så vi kan glede oss til ei flott feiring i Ørsta. 

Takk til alle som bidreg.

 


Sentrum

08.00 Alle flagg til topps

09.15 Barnetoget stiller opp på Ørsta stadion:  

Oppstillingsrekkefølgje

1. Flaggborg v/speidarane  
2. Ørsta Hornmusikk 

3. Barnas Vel barnehage 
4. Rystene barnehage  
5. Krokedalen barnehage  
6. Hovdebygda barnehage   
7. Kvitveisen barnehage  
8. Mosmarka barnehage  
9. Dalane barnehage   
10. Farkvamen barnehage  
11. Born under skulepliktig alder  
12. Ørsta skulekorps 
 
13. Dalane skule
14. Åmås friskule  
15. Hovden skule  
16. Velle skule 
17. Vikemarka skule  
18. Ørsta ungdomskule 

09.30 Barnetoget går denne ruta:  

Stadion – Holmegata – Ivar Aasen-gata – Vikegeila – Håkonsgata – Ørstaheimen  Prestebrauta – Austlidvegen – Anders Aarsæter-gata – Vikegata til Nekken der toget stiller opp med front mot kyrkja.  

Bildet viser rutene til toga. - Klikk for stort bileteBlå linje viser ruta til barnetoget og raud linje viser ruta til folketoget. Klikk for større bilde.

10.30 Kransing av bautaen på kyrkjebakken ved Per Halse 

 • Korpsa spelar. 
 • Allsong, før kransinga: Fagert er landet – 3 vers. 
 • Allsong, etter kransinga: Ja, vi elsker dette landet – 3 vers.  

11.00 Ørsta kyrkje: Festgudsteneste ved Sokneprest Arne Moltubak  

 • Offer til Redd barna.  

11.00 Leikar for borna ved Ørstahallen (slutt kl 13.00).  

12.00 Minnemarkering ved bautaen på Lianeset.

 • Arr. Ørsta Rotary/Norsk Reserveoffiserers Forbund (NROF).

12.00 ØB Brass spelar ved Ørstaheimen 

13.00 Russetaler i Ørstahallen

 • Programleiar: Tove Krøvel 

13.30 Konsert i Ørstahallen med ØB Brass

14.00 Ørsta ungdomslag opptrer i Ørstahallen med leikarring.

14.45 Folketoget stiller opp på Ørsta stadion  

Oppstillingsrekkefølgje
 1. Flaggborg v/speidarane, saman med ordførar
 2. Ørsta skulekorps ♫
 3. Ørsta IL  
 4. Ørsta ungdomslag  
 5. Ørsta opplæringssenter  
 6. Ørsta Mannskor 
 7. Ørsta Røde kors  
 8. Hovdebygda IL  
 9. Hovdebygda og Ørsta skyttarlag
 10. Ørsta Hornmusikk ♫
 11. Ørsta Volda Ballettskule  
 12. Åmdal Idrettslag  
 13. Åmdal ungdomslag  
 14. Volda Ørsta Trialklubb  
 15. Politiet  
 16. Ørsta Brann og Redning  
 17. Russen   
 18. Alle som vil 

15.00 Folketoget går denne ruta:

Stadion – Holmegata – Ivar Aasen-gata –  Vikegata – Anders Aarsæter-gata – Kyrkjegata – Ivar Aasen-gata til Ørstahallen.

Parkeringsplassar for forflytningshemma (for å sjå folketoget frå bil) blir ved gamle esso.

15.45 Folkefest i Ørstahallen

 • Programleiar: Stein Aam
 • Song ved Maria Hovdenakk og Torgrim Skjerdal
 • Ørsta Hornmusikk spelar
 • Festtale ved Fredrik Holen Bjørdal
 • Ørsta Mannskor syng
 • Song og musikk ved Egil Dimmen, Kyrre Grimstad, Børre Lødemel og Kjell Arne Dimmen

21.00 Alle flagg ned 

 *Blir det dårleg vêr blir folkefesten og all aktivitet i Laguneparken flytta til Ørstahallen, og folketoget går då dit. Oppdatert informasjon om dette blir lagt ut her på denne sida.


Opne utskrivbar versjon av programmet - (PDF, 2 MB)
Bilde av programmet:

Bilde av programmet. - Klikk for stort bileteKlikk for større bilde.

 


Barstadvik

08.00 Flaggheising

10.30 Gudsteneste i Vartdal kyrkje

12.00 Folketoget går frå skulen. Vartdalstranda. Generasjonskorpset spelar. 

12.30 Appell

 • Mat- og kiosksal
 • Uteleikar med premiar for born og vaksne

16.00 Folkefest

 • Fellessong
 • Songinnslag ved barnehageborn
 • Framtidsplanar for Storelva ved Idar Barstad
 • Generasjonskorpset avd. Barstadvik
 • Historisk innslag frå 17. maifeiring på 60-talet
 • Premiering konkurransar
 • Trekking/utdeling av gevinstar loddbok
   


Nordre Vartdal

09.25 Samling ved bautaen i Nilsgarden

09.45 Folketog frå Nilsgarden.

 • Vartdalstranda Generasjonskorps.

10.30 Gudsteneste

 • Samling ved bautaane ved kyrkja etter gudstenesta.

17.00 17. mai-kafé – med noko godt attåtå Varden

 • Bill. vaksne over 16 år: kr 200
 • Barn 11–15 år: kr 50
   


Vartdal

07.00 Skramletog frå skulen, aldersgrense 5. klasse

08.00 Flaggheising

10.30 Gudstjeneste i Vartdal kyrkje

12.45 Tog-oppstilling ved skulen

13.00 Toget går. Rute: skulen – E39 – Pølsebrauta – skulen.

 • Matsal og leikar

14.30 Appell i VD-hallen v/Ingeborg Sætre

16.00 Festprogram i VD-hallen

 • Barnehagen syng
 • Ballettdanserar

Du kan betale med Vipps.


 

 

Hovdebygda

11.00–15.00 Matsal på skulen

11.30–12.30 Leikar for born på idrettsplassen på skulen

12.30 Toget stiller opp på idrettsplassen:

 • Nystarta Ervingen blanakorps stiller fyrst i toget.
 • Toget går til Ivar Aasen-tunet.
 • Kransing av Ivar Aasen statua ved elevar på Hovden skule.
 • Allsong (Nordmannen og Fagert er landet).

13.45 Folkefest på skulen, leia av Gudny Fagerhol:

 • Program ved 4. kasse
 • Ervingen blandakor
 • Allsong (Ja, vi elsker). 
 • Tale for dagen v/ Sveinung Valset

Vipps nr til kiosk: 518569

 

 

Follestaddalen

16.00 Feiring på Follestaddal Samfunnshus:

 • Follestaddal Hornmusikk spelar
 • Salg av kaker, kaffi, is og brus, ect.
 • Leikar for borna
 • Vekttipping

19.00 Fotballkamp på skuleplassen; barn og unge

20.00 Fotballkamp på skuleplassen; ungdom og vaksne

Arr.: Follestaddal Samfunnshus

 


Åmdal

11.30–13.30 Dalane skule: Lunsjbuffet, kaker, pølser og is.

12.45 Leikar

Arr.: Brautaset grendalag

 

 

Sæbø

08.00 Alle flagg til topps!

10.30–11.30 Festgudstjeneste i Hjørundfjord kyrkje

11.45 Markering ved bauta

12.15 Tog i sentrum

Ca 12.30 Toget stoppar ved Hjørundfjordheimen og går vidare til skulen

11.00–16.00 Matsal 

13.00–14.00 Leikar

15.00–16.00 Folkefest

Arr. Fau ved Sæbø skule.

 

Har du eit program frå ein 17.mai-komité?
Send til e-post: ingvild.marie.taraldset@orsta.kommune.no

Følg oss