Mørke veglys langs E39 Liadal–Rjånes

På grunn av eit uhell under anleggsarbeid er nokre av veglysa langs E39 mellom Liadal og Rjåneset mørke grunna skade på veglyskabelen. Omfanget av skaden gjer at det vil ta noko tid å få reparert denne, men det vert arbeidd med å få lys igjen i mastene så snart som råd.

 

Følg oss