Landbrukskonferansen 2023

Bildet viser to sauder.

Det blir landbrukskonferanse på Ørsta kulturhus fredag 24. november kl. 10.00–16.00.

Program

10.00  Velkomen med programleiar Odd Bjarne Bjørdal
10.05—10.30  Jenny Klinge - SP-politikar, medlem av Næringskomiteen på Stortinget.
10.35—11.00  Klaus Mitterzwei - Forskar på bærekraft ved Ruralis.
11.05—11.30  Egil Hoen - Nestleiar i Norsk Bondelag
Kaffipause
11.45—12.15  Tor Jacob Solberg - Styreleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
12.20—12.50  Marthe Bogstad - Kåra til Norges Ung Bonde 2023
12.50—13.10  Mariann Øye - Hotelldirektør Union Øye
Lunch
14.00—14.30  Anders Norstad —- Tidlegare generalsekretær Norges Bonde og Småbrukarlag
14.35—15.05  Per O Lundteigen - SP politikar. 1. Nestleiar i Arbeids og sosialkomiteen på Stortinget
15.10—15.50  Debatt

Sjå heile programmet og les om føredragshaldarane (PDF, 4 MB)

Inngangsbillett på kr 300,- (betal i døra med kontant/vipps). Påmelding ikkje naudsynt, berre å møte opp. 
Arrangert av: Ørsta Volda landbrukskontor, Ørsta næringskontor og Sparebanken Møre.

Vel møtt!

Følg oss