Kven bør få kulturprisen 2021?

Kulturprisen 2020 gjekk til Sverre Sørdal. Maria Engeseth Vi ynskjer framlegg til kandidatar for kulturprisen 2021 innan 20. oktober.

I vedtektene for kulturprisen står det m.a.: «Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller grupper av personar, til lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen, og som har vist vedvarande evne og vilje til å yte kulturinnsats ut over det vanlege.»

Kulturprisen er kr 20.000,-. Grunngjeve framlegg sendast inn ved å nytte knappen nedanfor

Frist for å sende inn framlegg til kandidatar: 20. oktober 2021.

Send framlegg her

Følg oss