Innskriving skuleåret 2024/2025

 

Ørsta kommune er i gong med planlegginga av skuleåret 2024/2025. 

Alle skulepliktige barn skal innskrivast, også barn som fekk vedtak om utsett skulestart førre skuleår.

I starten av februar vart det sendt ut eit brev med tildeling av skuleplass til alle barn som skal starte i 1. klasse hausten 2024. Brevet er adressert til barnet. Har de ikkje fått eit slikt brev så ta kontakt snarast. 

Ta kontakt med Ørsta kommune, Oppvekst, kultur og inkludering ved Bjørg Engeset Gjersdal eller Mari-Anne J. Aarskog om det er noko de lurer på.

Kontakt

Bjørg Engeset Gjersdal konsulent
94840986
@ Bjørg Engeset Gjersdal
Mari-Anne Aarskog rådgjevar
40583293
@ Mari-Anne Aarskog

Følg oss