Har du framlegg til Stikk UT! Vinterfottur?

Ørsta kommune er medlem i Sunnmøre Friluftsråd og er derfor med på Stikk UT! Vinterfottur for andre gong.

Stikk UT! Vinterfottursesongen er frå 15. desember–10. april, og det er tid for å finne turane vi ønske som vinterfotturar i kommunen.

I den samanheng ønske vi innspel på vinterfotturar innan 13. oktober 2022.

Det er nokre moment som er viktige når det gjeld val av vintertur:

  • Sjå til at turmålet ikkje er i konflikt med sårbart dyreliv
  • Turskildring i www.morotur.no
  • Avklaring med grunneigar
  • Nærturar der folk bur
  • Tilgjengeleg parkeringsplass
  • Solid underlag som tåler slitasje vinterstid
  • Vintertilhøve, ikkje fare for snøskred eller is-sprang
  • Variasjon i innan grønne og blå turar

 

 Skjema for innspel 

 

  

Følg oss