Fagseminar: Æreskultur og samhandling

NAV Ørsta-Volda har gleda av å invitere til dette viktige fagseminaret. Dette er for tilsette i NAV, helse, skule, barnevern, politi, flyktning, religiøse forsamlingar, frivillige organisasjonar og andre.

Tysdag 28. mai på kulturhuset i Ørsta

Kartlegging – Brukaroppfølging – Negativ sosial kontroll – Æresrelatert vald – Samhandling og avvergingsplikt vs. teieplikt – Kulturforståing og førebygging – Lukka trussamfunn – Barnevernstenesta og saker om negativ sosial kontroll og æresrelatert vald – Berøringsangst – Politiet sitt arbeid med æreskriminalitet, o.l.

 

Program

09.45–10.00  Velkomen og introduksjon av dagen, Iselin Eliassen Aske og Evelyn Røren
10.00–11.00   Æreskultur og æresrelatert vold, Hina Lie Qazi-Aarud 
Å leve i- og bryte ut av æreskultur. Definisjon og viktigheita av kompetanse på tema, og om fleirkulturell kompetanse
11.15–12.15  Æreskultur, Hina Lie Qazi-Aarud
Kartlegging, avdekking og oppfølging – berøringsangst og tørre spørje 
Lukka religiøse miljø – Kva skjer bak lukka dørar? Inkludering, utanforskap og radikalisering

12.15–12.45   Lunsj

12.45–13.45   Æreskultur og samhandling på et individnivå, Joachim Lie Qazi-Aarud
Korleis kan vi forebygge og handtera saker om negativ sosial kontroll og æresrelatert vald? Korleis gå fram og korleis følgje opp foreldre og born i slike saker?
14.00–15.00  Æresrelatert vald og kriminalitet, Terje Bjøranger og Gunnar Valentin Svensson
Om æreskultur, kven vert ramma, korleis æreskulturen rammar, og korleis me betre kan hjelpe dei som vert utsett for æreskriminalitet i Noreg. Berøringsangst, om å sjå signal tidleg – og med lova i hand tørre å handle
15.00–16.00  Panelet svarar. Opent for spørsmål og diskusjon (meir info kjem)

Lenkje til invitasjon

Påmeldingsfrist: 21. mai
Pris: Kr. 200,- inkluderer lunsj og kaffi.

Lenke til påmelding her

 

Om føredragshaldarane

Hina Lie Qazi-Aarud – Er dagleg leiar i organisasjonen Lenkeløs og jobbar som valdskoordinator og rådgivar i Nav med over 15 års erfaring frå familievaldsfeltet, integrering og diasporafeltet. Med djupnekunnskap innanfor fenomenet æresrelatert vald. Hina har skrive fleire kronikkar, og blir med sin spisskompetanse ofte brukt av ulike instansar til opplæring, råd og rettleiing.

Joachim Lie Qazi-Aarud – Joachim har jobba i barnevernet dei siste 16 åra, både som behandlar og leiar. No jobbar han som leiar for eit ettervernsteam i barneverntenesta. Joachim har lang erfaring med arbeid i valdssaker, æresvoldsaker og saker som omhandlar negativ sosial kontroll. Jobbar i dag som seksjonsleiar i Søndre Nordstrand barnevernteneste, i tillegg er han styreleiar i organisasjonen Lenkeløs.

Terje Bjøranger – Terje jobbar til dagleg som politiadvokat i Kripos, og leia før dette utlendingsseksjonen i Romerike politidistrikt. Han har i ei årrekkje arbeidd med æresrelatert kriminalitet, som tvangsekteskap, æresdrap, truslar og vald. Æresrelatert kriminalitet har vore Terje sitt fagområde i meir enn 25 år. Saman med Gunnar Svensson gav han nyleg ut boka æresrelatert kriminalitet, som er ei casebasert handbok.

Gunnar Valentin Svensson – Gunnar Valentin Svensson har jobba over 43 år i politiet, og frå 1990 talet hovudsakleg med æresrelatert kriminialitet. I 2004 starta han i det som no heiter Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vald, saman med Terje Bjøranger. som han nyleg ga ut boka æresrelatert kriminalitet med. Han har i 20 år vore Politidirektoratets representant i Kompetanseteamet. Til dagleg er han tilsett på seksjon Operative Tjenester på KRIPOS.

 

For spørsmål, ta kontakt med

Iselin Eliassen Aske
E-post: iselin.eliassen.aske@nav.no
Tlf.: 41 06 29 29

Følg oss