Du kan medverke til arbeidet med klima og energiplan

Klikk for stort bileteKjære innbyggjar, vi vil gjerne høyre kva tiltak du meina er viktig å få realisert i di kommune for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa.

Ved å klikke på vedlagte lenke kan du svare på nokre spørsmål og samtidig kome med forslag til tiltak som kommuna bør satse på. Frist for å svare er fra no og fram til ferien. Svara vil bli analysert og systematisert før resultatet blir publisert i august. Takk for at du bryr deg . 

https://response.questback.com/sunnmreregionrdiks/bubauiugfy