AKTUELT NO:

Barnehageopptak 2022/2023

   

Ørsta kommune har samordna opptak til 7 kommunale og 3 private barnehagar med felles søknadsfrist og elektronisk søknadsskjema i oppvektsportalen.

​​Overflytting

Alle som ynskjer overflytting til annan barnehage - må sende ny søknad.

​​Endra plass

Alle som ynskjer endra plasstype/-storleik - må logge inn og søkje om endra plasstype.

Nye søkjarar

Alle som ynskjer barnehageplass frå august 2022 - må sende inn ny søknad.

Søkjarar som er folkeregistrert i annan kommune kan søkje utan å logge inn.
Nye søkjarar kan forvente svar innan utgangen av mars. 

Fristar

Overflytting/endring: 15. februar (gjeld dei som har plass)
Hovudopptak barnehage: 1. mars

Vi ber om at du les informasjon om barnehageplass før du sender inn søknad. 

Velkomen som søkjar til kommunale og private barnehagar i Ørsta!

Kontakt

Hildegunn Rebbestad Olsen personalkonsulent / konsulent barnehage
90693121
@ Hildegunn Rebbestad Olsen
Reidun Mo seksjonsleiar
47641489
@ Reidun Mo

Følg oss