AKTUELT NO:

17. mai-tilskot

Vegard Ottervig frå Pixabay

Det kan søkjast kommunen om tilskot til høgtiding av 17. mai. 

Søknaden skal vere ein kortfatta rapport som omtalar tilskipinga, kostnader, stadfestar kven som var arrangør og som er søkjar. Det skal også føreligge kontaktperson med adresse/e-post og bankkonto for overføring av tilskot. 

Søknaden kan sendast til
Ørsta kommune
Rådhuset
Dalevegen 6
6153 Ørsta

eller som e-post til: postmottak@orsta.kommune.no innan 1. juni.
NB: Det vert ikkje brukt eige søknadsskjema.

 

Følg oss