Nyhende

 • 17.11.2017 Stenging mellom Vatne og Aldalen
  Frå kl 14.30 i dag, fredag 17.november, vert Fv43 mellom Vatne og Aldalen stengd for vinteren.
 • 16.11.2017 Kulturprisen 2017 går til Christian Gaard
  Ørsta kommune sin kulturpris vert i år tildelt Christian Gaard. Det er levekårsutvalet som har vedteke dette. Det kom i år inn fleire framlegg enn på mange år. Kulturprisen er eit diplom og ei pengegåve på 20.000 kroner. Tildelinga skjer i kommunestyret 14. desember. Då vert også den formelle grunngjevinga presentert.
 • 16.11.2017 Nye Ørstahallen - "minutt for minutt"
  På heimesida til nye Ørstahallen kan du følgje byggeprosessen:

Aktuelt

 • 15.11.2017 Nasjonal tilskotsordning mot fattigdom
  Bufdir skal dele ut 224,441 millionar for 2018 gjennom tilstotsordning mot fattigdom. Målet med tilskotsordninga er å støtte opp om tiltak som dempar konsekvensane av fattigdom. Tilskotsordninga er meint som eit virkemiddel som skal bidra til at fleire barn og unge skal få delta på sosiale arrangement, ferie og fritidsaktivitetar uavhengig av inntekta til foreldra. Tiltaka skal vere politisk og religionsnøytrale og så langt som det let seg gjere vere gratis eller med så låge kostnadar som mogleg.
 • 27.10.2017 Influensavaksinering 2017 / 2018
  Influensevaksinering på Bakk-Ola - marka. Du treng ikkje timeavtale men dei tre første dagane er det alfabetisk inndeling. Sjå oversikta nederst på sida.
 • 24.10.2017 Informasjonsdag for arbeidsgjevarar og næringsdrivande
  Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande. Kurset er retta mot dei som til daglig arbeidar med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

Kunngjeringar

Login for redigering