Nyhende

 • 28.05.2018 Orientering om IKT satsing i Ørstaskulen
  I kommunestyret torsdag orienterte seksjon skule, lærarar og elevar om IKT satsinga i Ørstaskulen. Frå Vikemarka skule, orienterte lærar Dagny Riise Heggestad med god hjelp av Martine Øie Svedjan og Ådne Aarflot Wilter. Frå Ørsta ungdomsskule, orienterte lærar Gunnar Festøy saman med Sverre Orten og Signe Vinjevoll. Sverre og Signe er også elevrådsleiarar ved ØUS.
 • 15.05.2018 17. mai-tilskot
  Det kan søkjast kommunen om tilskot til høgtiding av 17. mai (og 1. mai). Søknaden skal vere ein kortfatta rapport som stadfestar kven som var arrangør og som er søkjar. Det skal også føreligge kontaktperson med adresse og bankkonto for overføring av tilskot.
 • 14.05.2018 Grensejustering Bjørke - møte med departementet
  Advokat Hanne Strand, ordførar Stein Aam, Anne Sølvi Vatne, rådmann Wenche Solheim, Solveig Nikkinen Rørstad og Ola Perry Saure hadde i dag (måndag) møte med statssekretær Åse Marte Horrigmo om grensejustering Bjørke

Aktuelt

 • 25.05.2018 Registrering for fritidsbustader
  Ørsta kommune v/Ørsta brann og redning hentar inn informasjon om fritidsbustadane i kommunen. Vi ber difor om at alle med fritidsbustad på Bondalseidet og Standalseidet svarar på dette spørjeskjemaet NB: Om du opplev problem med skjemaet eller lurer på noko. Ta kontakt med Ole Nedreberg, tilsyn@orsta.kommune.no, 48 89 52 36. Takk på førehand.
 • 25.05.2018 Friluftsskule veke 27
  Sunnmøre friluftsråd arrangerar friluftsskule i Ulsteinvik 2. - 6. juli for born i alderen 11-13år. Ørsta kommune er medlem av friluftsrådet, og born i frå Ørsta kan delta.
 • 15.05.2018 17. mai-tilskot
  Det kan søkjast kommunen om tilskot til høgtiding av 17. mai (og 1. mai). Søknaden skal vere ein kortfatta rapport som stadfestar kven som var arrangør og som er søkjar. Det skal også føreligge kontaktperson med adresse og bankkonto for overføring av tilskot.
 • 23.04.2018 Årets "Stikk UT!"-turar er klare!
  1. mai startar årets Stikk UT!-sesong og Ørsta kommune er med for første gong. Nedanfor ser du alle turane som er med i vår kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet blir sendt til alle husstandane i løpet av veke 17. Om du treng fleire kan du hente det gratis på servicekontoret i kommunen.
 • 15.03.2018 Kulturtilskot 2018
  Søknad om kommunalt kulturtilskot (”kulturmidlane”) - Søknadsfrist 25. april.
 • 01.03.2018 Innflyttingsklare omsorgsbustader i Vallamarka
  Ørsta kommune har helse- og omsorgsbustader ledig for leige i Vallamarka. Bustadane ligg i andre og tredje høgda over det nye legesenteret og er moderne utforma og tilrettelagt for personar med assistansebehov. Innflytting kan skje frå mars månad.

Kunngjeringar

Login for redigering